Tiedon löytäminen Internetistä ja sen ymmärtäminen osana nuorten ammatinvalintaa koskevaa päätöks...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tiedon löytäminen Internetistä ja sen ymmärtäminen osana nuorten ammatinvalintaa koskevaa päätöksentekoa by Mind Map: Tiedon löytäminen Internetistä ja sen ymmärtäminen osana nuorten ammatinvalintaa koskevaa päätöksentekoa

1. Tutkimusprosessi

1.1. Tutkimuskysymykset

1.1.1. TK 1. Miten helpoksi nuoret kokevat koulutuksia/ammatteja/ työelämää kosekvan tiedon löytämisen Internetistä?

1.1.2. TK 2. Miten hyvin nuoret kokevat ymmärtävänsä tiedon?

1.1.3. TK 3. Miten tiedon ymmärtäminen on yhteydessä päätöksenteon ulottuvuuksiin?

1.1.4. TK 4. Miten tiedon ymmärtäminen on yhteydessä päätöksenteon vaiheeseen?

1.2. Tutkimusaineisto

1.2.1. Sähköinen lomakekysely

1.2.1.1. Itä-Suomen ohjauksen koulutuksen yhteistyöoppilaitoksille

1.2.1.1.1. 516 nuorta

1.2.2. TK 1 ja TK 2

1.2.2.1. Kaksi asenneväittämää

1.2.2.1.1. 1-5 vastausasteikko

1.2.2.2. Avoin sanallinen kysymys

1.2.2.2.1. Analysoitiin aineistolähtöisesti

1.2.2.2.2. 163 vastausta

1.2.3. TK 3

1.2.3.1. CDMP-mittari

1.2.3.1.1. Käännös

1.2.3.1.2. 39 väittämää

1.2.4. TK 4

1.2.4.1. Viisiportainen mittari

1.2.4.1.1. Jatkoanalyyseja varten jako neljään ryhmään

1.3. Tutkimustulokset

1.3.1. Taulukoissa!

2. Ammatinvalinnan suunnittelu

2.1. Meijers, Kuijpers & Gundy (2013)

2.1.1. Suurin osa epäonnistuu

2.1.1.1. Sattumanvaraiseen koulutusvaihtoehdon valintaa

2.1.1.1.1. Eivät sisäisesti motivoituneita

2.1.1.1.2. 30-50% keskeyttää

2.2. Ympäristö

2.2.1. Koulu

2.2.1.1. Valmistaa kohtaamaan työelämän haasteet

2.2.2. Opinto-ohjaus

2.2.2.1. Auttaa

2.2.2.1.1. Orientoitumaan tulevaisuuteen

2.2.2.1.2. Tunnistamaan

2.2.2.1.3. Valitsemaan koulutusaloja

2.2.2.2. Valmiuksia

2.2.2.2.1. Päätöksentekoon

2.2.2.2.2. Toimia

2.3. Yksilö

2.3.1. Tulisi

2.3.1.1. Suunnata katse tulevaan

2.3.1.2. Luotaa itseen

2.3.1.3. Tutkia uteliaana

2.3.1.3.1. Työelämää

2.3.1.3.2. Tarjolla olevia mahdollisuuksia

2.3.1.4. Osata tehdä hyviä päätöksiä

3. Internet

3.1. Sivustot

3.1.1. TE

3.1.1.1. Ammattinetti

3.1.1.2. A-URA

3.1.2. OPH

3.1.2.1. Opintoluotsi

3.1.2.2. Opintopolku

3.1.3. Oppilaitokset

3.1.3.1. Yliopistojen

3.1.3.2. Ammattikorkeakoulujen

3.1.3.3. Toisen asteen

3.2. Hyvä apu

3.2.1. Tiedon

3.2.1.1. Tarjontaan

3.2.1.1.1. Helppo päivittää

3.2.1.1.2. Käytettävissä 24/7

3.2.1.2. Etsintään

3.2.1.2.1. Lähes jokaisella nuorella

3.2.1.3. Lisääntynyt määrä

3.2.1.3.1. Vaihteleva luotettavuus

4. Ammatinvalinnan päätöksenteko

4.1. Paperisena!

5. Pohdinta

5.1. TK 1

5.1.1. Kiili (2012)

5.1.1.1. Tiedonhaun ongelmat

5.1.1.1.1. Kasaantuvat tietyille oppilaille

5.2. TK 2

5.2.1. Ymmärtämistä vaikeuttaa

5.2.1.1. Kieli

5.2.1.1.1. Monimutkaisuus

5.2.1.1.2. Vaikeaselkoisuus

5.2.1.2. Koulutuksia koskevan tiedon

5.2.1.2.1. Puutteellinen