La psicosexualitat

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
La psicosexualitat by Mind Map: La psicosexualitat

1. Aprendre a viure la sexualitat

1.1. El que era normal i anormal en sexología era fonamentalment religiós i cultural. Les nocions de anormal o normal no tenen fonament científic, sinó que están basades en criteris tradicionals. El comportament sexual depèn de les influències socioculturals. Cada persona valora la normalitat segons els seus desitjos i conviccions

2. Funcions de la sexualitat

2.1. La comunicació

2.1.1. La comunicación i la relació interpersonal són imprescindibles per al desenvolupament físic i psicosocial de l'ésser humà. El contacte corporal, transmet sentiments i afecte. És un llenguatge més espontani i sincer que el llenguatge verbal.

2.2. El placer

2.2.1. El plaer és el resultat d'una relació gratificant amb un mateix i amb altres persones. Per tant, és un valor humà que cal desenvolupar i cultivar.

2.3. Reproducció

2.3.1. Tot ésser viu, té en la funció reproductora el secret de la perpetuació de l'espècie. La seva capacitat reproductiva es redueix a certes edats.

3. Conseqüències de la manca d'educació afectiva: L'ús infreqüent de mètodes contraceptius, molts embarassos no desitjats, malalties de transmissió sexual.

4. Actituds vers la sexualitat

4.1. Tothom té idees, però quan algú actua segons les seves conviccions o creences diem que mostra una actitud. Les actituds són sentiments més que idees lògiques. No són fruit d'un acte raonat o deliberat, sinó disposicions valoratives, amb tres components: cognitiu, afectiu, i conductual. De vegades, el pensament d'un individu es contraposa amb els seus sentiments o accions.

5. El desenvolupament psicosexual humà

5.1. Per a Freud, el desenvolupament psicosexual humà és un procés que travessa diferents estadis o fases

5.2. Fase oral

5.2.1. La boca és la primera zona de plaer. Els petons i carícies. L'evolució psicosexual dels nens i les nenes dependrà de les sensacions plaents i de la seguretat que experimentin en aquesta fase

5.3. Fase anal

5.3.1. El mecanismo de retenció i expulsió dels excrements té un marcat significat psicològic. Si els pares són molt estrictes, poden generar tres reaccions en l'infant: Retenir la femta, desenvolupar un carácter de rebelió, i generar trets de carácter destructiu.

5.4. Fase fàl·lica

5.4.1. Durant aquesta fase apareix el complex d'Èdip en els nens i d'Electra en les nenes, que consisteix en l'atracció cap al progenitor del sexe oposat, i l'hostilitat o el rebuig cap al del mateix sexe.

5.5. Període de latència

5.5.1. Cap als 6 o 7 anys comença una etapa en què els impulsos es mantenen en un estat de quietud.

5.6. Fase genital

5.6.1. A partir de la pubertat s'inicia l'última fase del desenvolupament psicosexual. Es produeix l'organització i maduresa sexual i es reafirma la identitat sexual de l'home i la dona.