מיומנויות בינאישיות ועבודה שיתופית

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
מיומנויות בינאישיות ועבודה שיתופית by Mind Map: מיומנויות בינאישיות ועבודה שיתופית

1. google docs

1.1. New node

2. wiki

2.1. New node

3. blogs

4. פודקסט

4.1. New node

5. רשתות חברתיות

5.1. פייסבוק

5.2. שלובים

5.3. טויטר

6. שיתופון

7. קושיה

8. יו טיוב

9. בניית עצי משפחה

9.1. geni

9.2. my heritage

9.3. ancestry

9.4. משפוחה

9.5. דורות

10. פורומים שונים

10.1. מקצועיים

10.2. חברתיים

11. google calender