Open Educational Resources

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Open Educational Resources by Mind Map: Open Educational Resources

1. Wat zijn open leermaterialen?

1.1. 4 rechten

1.1.1. Reuse- gebruiken as-is

1.1.2. Redistribute -delen met anderen

1.1.3. Revise- aanpassen, uitbreiden

1.1.4. Remix- combineren met andere OER

2. Welke standaarden zijn nodig

2.1. Open standaarden

2.1.1. voor uitwisseling

2.1.1.1. Vindbaarheid: metadata

2.1.1.2. Toegankelijkheid: formaten

2.1.1.3. Cross-platform: import in Toledo

2.1.2. voor aanpassing

2.1.2.1. Licentie

2.1.3. voor opslag

2.1.3.1. Open source SMC

2.1.4. Wat mag je?

2.1.4.1. gebruiken

2.1.4.2. inzien

2.1.4.3. aanpassen

2.1.4.4. vermenigvuldigen

2.1.4.5. verspreiden

3. Nieuw knooppunt