Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Jesus som rollemodel by Mind Map: Jesus som rollemodel

1. Han kunde helbrede

2. Han hjalp de fattige

3. Han fortalte videre for gud

4. Det dobbelte kærlighedsbud

5. Han blev korsfestet

6. Han sagde visse ord