האם יש פגיעה בזכות?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
האם יש פגיעה בזכות? by Mind Map: האם יש פגיעה בזכות?

1. זכות מנויה

1.1. כבוד האדם

1.1.1. יחס מוסרי (קאנט)

1.1.2. יחס לא משפיל (שפר)

1.1.3. כולל את כל הזכויות - לא מקובל

1.1.4. פגיעה באוטונומיה (דעקה, ביקורת של סטטמן)

1.1.5. תזונה, מגורים, תברואה, בריאות (ע' מחוייבת לשלום ולצדק חברתי)

1.2. חופש העיסוק

1.2.1. פרנסה (בז'רנו)

1.2.1.1. כאשר המדינה היא מונופול (לם)

1.2.2. הגשמה עצמית (לשכת מנהלי השקעות)

1.2.3. תחרות (בנין כלל ומגדל, גרוס- זוהי זכות חברתית)

1.2.3.1. זכות כלכלית אינה זכות-על (תנופה)

1.2.4. פסקת ההתגברות

1.2.4.1. תנאים להכשרת חוק על אף פגיעה בזכות נוספת (מיטראל)

1.2.4.1.1. קשר בין שתי הפגיעות

1.2.4.1.2. הפגיעה בעיסוק היא העיקרית

1.2.4.1.3. הפגיעה בזכות הנוספת חלשה

1.2.5. בדיקה מהותית ולא פורמלית (לם)

1.2.6. זכות "אקטיבית" - רק מכבוד האדם (ברק בלם)

2. זכות לא מנויה

2.1. אפשרות תקיפה

2.1.1. הזכות לכבוד (המנגנון המקובל)

2.1.2. פסקת המטרה

2.1.3. פסקת עקרונות היסוד

2.2. זכויות חברתיות

2.2.1. הזכות לתנאי מחייה מינימליים

2.2.1.1. חלק מהזכות לכבוד (גמזו)

2.2.1.2. דרישה ראייתית (מנור)

2.2.2. הזכות לחינוך

2.2.2.1. הכרה במעמד חוקתי (הזכות לחינוך, יתד)

2.2.2.2. נכונות לשקול עיגון בח"י כבוד האדם (יתד)

2.2.2.3. רק החופש לבחור בחינוך (אור בגילת)

2.2.3. הסתייגות מאכיפה בפועל

2.2.4. הסתייגות מהכרה בהן (אדם טבע ודין)

2.3. שיוויון

2.3.1. טענה כי לא יכולה להיות הצדקה לפגיעה

2.3.2. ע"פ ברק - נכללת בכבוד האדם

2.3.3. ההתחמקות של דורנר באליס מילר - פנייה לכבוד האדם

2.3.4. ע"פ זמיר - רק סיווגים חשודים ייפלו במבחן המידתיות

2.4. חופש דת

2.4.1. דת כתרבות - רציונל רחב וחלש

2.4.2. דת כמצפון - רציונל צר וחזק (חורב, שביט)

2.4.3. אין הגנה על "רגשי דת" (חורב)

2.4.4. החופש להאמין, לפעול בהתאם, חופש מכפייה (גור ארייה)

2.5. חופש הביטוי

2.5.1. רציונלים

2.5.1.1. מימוש עצמי

2.5.1.2. גילוי האמת

2.5.1.3. דמוקרטיה (קול העם)

2.5.2. כוללת ביטוי גזעני (כהנא),לשון הרע (אבנרי) וחופש ביטוי מסחרי (קידום)

2.5.2.1. ניתן לפגוע בו אם יש ודאות קרובה לפגיעה ממשית בסדר הציבורי (כהנא נ' רשות השידור)

2.5.2.2. פגיעה בחופש הביטוי המסחרי צריכה לזעזע (יפאורה תבורי)

2.5.3. עליונה על זכויות אחרות (אבנרי)

2.5.4. ע"פ מצא - כלולה בכבוד האדם

2.5.5. ע"פ דורנר - רק כאשר יש השפלה - פחות הגנה על הרציונל הדמוקרטי