מדינה יהודית ודמוקרטית

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
מדינה יהודית ודמוקרטית by Mind Map: מדינה יהודית ודמוקרטית

1. מיהו יהודי

1.1. מי שמגדיר עצמו ככזה -רופייזן

1.2. רישום כלאום

1.2.1. שליט

1.2.1.1. רוב - הלכת פונק שלזינגר - לפקיד המרשם אין סמכות

1.2.1.2. דתיים - בן לאם יהודייה או שהתגייר

1.2.1.3. אגרנט - סמל, בחירה שלא להתערב

1.2.2. ע"פ החוק

1.2.2.1. בן לאם יהודייה / התגייר ואינו בן דת אחרת

1.2.2.1.1. פסרו-גולדשטיין - סירוב לקבוע מיהו מתגייר

1.2.2.1.2. נעמת

1.2.2.1.3. טושביים 1

1.2.2.1.4. טושביים 2 - איסור על גיור קפיצה

1.2.2.2. זכאות לשבות למשפחה של יהודי

1.2.2.2.1. סטמקה - רק כאשר היהודי לא היה אזרח

2. הבחירות

2.1. לפני החקיקה - ירדור

2.1.1. איום רעיוני - שינוי אופי המדינה

2.1.2. סיכון ביטחוני- מוכנות לנקוט אלימות

2.1.2.1. זוהי הלכת ניימן

2.2. ס' 7א

2.2.1. כללי (יאסין)

2.2.1.1. המטרה הפסולה היא יעד מרכזי

2.2.1.2. פירוש מצומצם של עילות הפסילה

2.2.1.3. רף ראייתי מחמיד

2.2.2. יהודית

2.2.2.1. רוב יהודי, העדפה בכללי הגירה, זיקה לתפוצות (בן שלום)

2.2.2.2. זכות כל יהודי לעלות, עברית שפה רשמית, חגים וסמלים, מורשת ישראל (טיבי)

2.2.2.3. אין סתירה בין יהודית לדמורקטית (ניימן 2)

2.2.2.4. חוק השבות כקו אדום (בן שלום)

2.2.2.5. קריאה למדינת כל אזרחיה? (איזיקסון - מותרת, טיבי - אסורה)

2.2.2.6. טענה שליהודים אין זכות להגדרה עצמית מותרת (ארליך)

2.2.3. דמוקרטית

2.2.3.1. קבלת השראה מהמשפט העיברי מותרת (יאסין)

2.2.3.2. קריאה למדינת הלכה מותרת? (חשין בוולנר - כן, ברק - לא)

2.2.3.3. בחירות חופשיות ושוות, הכרה בכבוד ושיויוון, הפרדת רשויות, שלון החוק, רשות שופטת עצמאית

2.2.4. גזענות

2.2.4.1. הגדרה מצומצמת - ליבוי יצרים שיטתי, שלילת זכויות אלימה

2.2.4.2. פרוקצ'יה מתנגדת למרכיב הסתברותי

2.2.5. מאבק מזויין

2.2.5.1. תמיכה פיזית או חומרית אסורה

2.2.5.2. צורך בהגדרת הארגון כטרוריסטי ע"י המדינה

2.3. ס' 5 - ברק רוצה מבחן הסתברותי

2.4. ניתן לפסול מתמודד (באישור ביהמ"ש העליון)