EL MEU PLE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EL MEU PLE by Mind Map: EL MEU PLE

1. on cerco la info?

1.1. BUSCADORS WEB

1.1.1. google kids

1.1.2. google

1.2. BIBLIOTECA

1.2.1. BLOGS CONEGUTS

1.2.1.1. Idees Magistrals

1.2.1.2. Diana Educació

1.3. BANCS DE RECURSOS

1.4. PERSONES

1.4.1. Amics

1.4.2. Companys/es feina

1.4.3. Família

2. transformació info

2.1. com?

2.1.1. text

2.1.1.1. llibreta

2.1.1.2. folis

2.1.2. editors de text

2.1.2.1. word

2.1.2.1.1. Exemple

2.1.2.2. open office

2.1.3. ed.text línia

2.1.3.1. google docs

2.1.4. imatges

2.1.4.1. paint

2.1.4.2. fotoshop

2.1.4.3. altres

2.1.5. audio

2.1.5.1. audacity

2.1.5.2. sonysound estudio

2.1.5.3. convesros audio

3. com la comparteixo?

3.1. xarxes socials

3.1.1. Twitter

3.1.2. Facebook

3.2. blogs educatius

3.2.1. blogspot

3.2.2. wordpress

3.3. banc de recursos

3.3.1. SYMBALOO

3.3.1.1. AINA INFANTIL

3.3.1.2. RSS DE L'AINA

3.4. xat

3.4.1. MSN

3.5. webs de debats

3.5.1. XTEC DEBATS

3.6. portafolis

3.6.1. GOOGLE SITES

3.6.1.1. PRIVAT

3.6.1.1.1. només amb persones autoritzades

3.6.1.2. PUBLIC

3.6.1.2.1. AINAGALIN

3.6.1.2.2. BÀSQUET MANIACS

3.7. serveis d'emmagatzematge

3.7.1. MEGAULOPD