Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

VEU by Mind Map: VEU
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

VEU

Veu normal

"El cos és l'instrument de la veu"

SN encarregat de regular

Veu alterada

Diferents etiologies

Les diferents patologies es poden donar a causa de: - Mal ús vocal -> cridar, molta tos... - Origen Mèdic -> asma, cirurgies directes (PV), etc. - Tastorns primaris -> problemes palatins, sordeses... - Origen psicològic-> estrès, per exemple.

Diferents dimensions

- Orgànica: estat físic plecs vocals (ORL). - Funcional: es mira com funciona el sistema per a poder-lo millorar. - Social: cercle d'amistats, feina, llocs on va... - Personal: vivència que té la persona del seu trastorn vocal.

Mesures de prevenció

Reeducació vocal

Recuperació d'una disfonia ja present

Educació vocal

Establir bases per a que no es produeixi cap disfonia

Valoració inicial

Entrevista- Anamnesi

Exploració física instrumental

Factors de Risc

Externs

- Sobrecàrrega de feina - Falta humitat ambient - Corrents d'aire - Llocs sorollosos - Etc.

Interns

- Fumar, alcohol - Mals hàbits - Respirar per la boca - Estar tens, contracturat - Etc.

Associtats a la professió

Locutors, actors, dobladors, mestres, telefonistes, cantants, professors de gimnàs, aeròbic...

Intervenció

Afany per aconseguir una millora que satisfaci les necessitats del pacient.

Definició

Objectius

Teràpia Eclèctica

La ideal ja que combina totes les altres (simptomàtica, psicològica, etiològica...)

Dimensió funcional

Adaptar la intervenció a la persona a nivell funcional, veure com funciona millor...

Fases: Planificació, seguiment i alta

Sessions

Àrees a treballar

Tipus de DISFONIES

Origen funcional

Origen orgànic

Origen psicògen

D'altres problemes vocals