Інформаційні технології в галузі психології

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інформаційні технології в галузі психології by Mind Map: Інформаційні технології в галузі психології

1. Змістовий модуль 1. Інформаційні технології організації та обробки текстових і числових даних

1.1. Теоретичні матеріали

1.1.1. Інформаційно-комунікаційні технології. Технології організації та обробки текстових даних (2 год.)

1.1.2. Інформаційні технології організації та обробки числових даних (2 год.)

1.2. Лабораторні роботи

1.2.1. Представлення електронних даних в персональному комп’ютері. Технології обробки текстових даних (4 год.)

1.2.2. Технології обробки числових даних (4 год.)

1.2.3. Технології обробки числових даних (4 год.)

2. Змістовий модуль 2. Графічні, мультимедійні та інтерактивні технології

2.1. Теоретичні матеріали

2.1.1. Графічні редактори та мультимедійні технології в сфері практичної психології (2 год.)

2.1.2. Інтерактивні та інтелектуальні інформаційні технології (2 год.)

2.2. Лабораторні роботи

2.2.1. Технології обробки графічних зображень (4 год.)

2.2.2. Організація та обробка електронних повідомлень засобами мультимедіа (4 год.)

2.2.3. Інтелектуальні інформаційні технології (4 год.)

3. Змістовий модуль 4. Наочне представлення результатів діяльності у сфері практичної психології

3.1. Лабораторні роботи

3.1.1. Розробка наочного представлення результатів результатів діяльності у сфері практичної психологі засобами карт пам'яті (4 год.)

3.1.2. Розробка наочного представлення результатів результатів діяльності у сфері практичної психологізасобами програм Prezi.com., PowerPoint, Publisher (4 год.)

4. Змістовий модуль 3. Інформаційно-комунікаційні технології в проектній діяльності

4.1. Теоретичні матеріали

4.1.1. Інформаційні технології в проектуванні наочного представлення результатів діяльності у сфері практичної психології (2 год.)

4.2. Лабораторні роботи

4.2.1. Інформаційні ресурси Інтернету (4 год.)

4.2.2. Технології створення проекту наочного представлення результатів результатів діяльності у сфері практичної психології (4 год.)

4.2.3. Технології створення проекту наочного представлення результатів результатів діяльності у сфері практичної психології (4 год.)

5. Самостійні роботи

6. Модульні контрольні роботи

7. Залік