Keskaegne ühiskonnakorraldus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Keskaegne ühiskonnakorraldus by Mind Map: Keskaegne ühiskonnakorraldus

1. Majandus

1.1. Naturaalmajandus - kõik valmistati kohapeal enda tarbeks.

1.2. Sõjameestele anti tasuks riigi teenimise eest maa-alasid. Feodalism.

2. Seisused

2.1. Talupojad

2.2. Linnakodanikud

2.3. Vaimulikkond

2.4. Aadlid

2.4.1. Kõrgaadel

2.4.2. Madalaadel

3. Valitsemine

3.1. Kuningas

3.1.1. Suurvasallidest nõukogu

3.2. Valitsusaparaat

3.2.1. Juritid

3.2.2. Vaimulikud

3.2.3. Ülikud

3.3. Esinduskogud

3.3.1. Saadikud

4. Feodaalsuhted

4.1. Linnused

4.2. Feodaalne killustatus

5. Feodalism

5.1. Lään

5.2. Läänimees

5.3. Läänistamine

5.4. Senjöör

5.5. Vasall