Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Keskaegne ühiskonnakorraldus by Mind Map: Keskaegne ühiskonnakorraldus
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Keskaegne ühiskonnakorraldus

Majandus

Naturaalmajandus - kõik valmistati kohapeal enda tarbeks.

Sõjameestele anti tasuks riigi teenimise eest maa-alasid. Feodalism.

Seisused

Talupojad

Linnakodanikud

Vaimulikkond

Aadlid

Valitsemine

Kuningas

Valitsusaparaat

Esinduskogud

Feodaalsuhted

Linnused

Feodaalne killustatus

Feodalism

Lään

Läänimees

Läänistamine

Senjöör

Vasall