Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Keskaegne ühiskonnakorraldus by Mind Map: Keskaegne
ühiskonnakorraldus
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Keskaegne ühiskonnakorraldus

Majandus

Naturaalmajandus - kõik valmistati kohapeal enda tarbeks.

Sõjameestele anti tasuks riigi teenimise eest maa-alasid. Feodalism.

Seisused

Talupojad

Linnakodanikud

Vaimulikkond

Aadlid

Kõrgaadel

Madalaadel

Valitsemine

Kuningas

Suurvasallidest nõukogu

Valitsusaparaat

Juritid

Vaimulikud

Ülikud

Esinduskogud

Saadikud

Feodaalsuhted

Linnused

Feodaalne killustatus

Feodalism

Lään

Läänimees

Läänistamine

Senjöör

Vasall