Basishouding: Oplossingsgerichte hulpverlener

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Basishouding: Oplossingsgerichte hulpverlener by Mind Map: Basishouding: Oplossingsgerichte hulpverlener

1. Gericht op krachten en kwaliteiten

2. Erkenning percepties cliënt

3. Er zijn altijd uitzonderingen, die goed gaan

4. Niet het negatieve bestrijden, maar het positieve versterken

5. Welwillend, oordeelloos, open

6. Niet-wetende en nieuwsgierige houding

7. Uitnodigend en motiverend

8. Werkend richting de doelen van de cliënt

9. Oplossingen zijn in voorraad

10. Samenwerkingsrelatie is de motor van het proces

11. Wil je snel, ga langzaam