APLIKASI EDMODO DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH TINGKATAN 4

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
APLIKASI EDMODO DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH TINGKATAN 4 by Mind Map: APLIKASI EDMODO DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH TINGKATAN 4

1. OBJEKTIF

1.1. memupuk minat

1.2. menambhakan pemahaman

1.3. mendekatkan guru dan murid dengan ICT

2. TEORI

2.1. Konstruktivisme

3. MODEL

3.1. ADDIE

3.1.1. ANALISIS

3.1.2. REKABENTUK

3.1.3. PEMBANGUNAN

3.1.4. PELAKSANAAN

3.1.5. PENILAIAN

4. APLIKASI EDMODO

4.1. JEFF' O HARA & NICK BORG

4.2. 2008

4.3. PERCUMA

4.4. FITUR / CIRI

4.4.1. Assignment

4.4.2. File & Link

4.4.3. Quiz

4.4.4. Polling

4.4.5. Gradebook

4.4.6. Library

4.4.7. Award Badges

4.4.8. Parents Codes

4.4.9. Group

4.4.10. Progress

4.5. Mengapa Edmodo?

4.5.1. Mudah diakses

4.5.2. selamat

4.5.3. Fitur yang sesuai

4.5.4. Kolaboratif

4.5.5. Seperti FB

5. PROSES MEMBANGUNKAN BAHAN BEDASARKAN ADDIE

5.1. ANALISIS

5.1.1. MENGANALISIS

5.1.1.1. pRSEKITARAN

5.1.1.2. PENGGUNA

5.1.1.3. TENTUKAN MATLAMAT

5.1.1.4. HALANGAN/CABARAN

5.2. REKA BENTUK

5.2.1. Pemilihan Kaedah Pdpc

5.2.2. Mentukan objektif Pdp

5.2.3. membina item

5.3. PEMBANGUNAN

5.3.1. Mendafar sebagai pengguna

5.3.2. Lengkapkan profil

5.3.3. Bntuk Kumpulan

5.3.4. Memuat naik bahan Pdp

5.3.4.1. Nota

5.3.4.1.1. esei

5.3.4.1.2. peta minda

5.3.4.2. Soalan kuiz

5.3.4.2.1. Aneka pilihan

5.3.4.2.2. Betul salah

5.3.4.2.3. Isi tempat kosong

5.3.4.2.4. Struktur

5.3.4.3. Assignment

5.3.4.4. Video

5.3.4.4.1. YouTube

5.3.4.4.2. Hasil sendiri

5.3.5. Polling

5.4. PELAKSANAAN

5.4.1. Sehari sebelum pelajar diberi kod kumpulan untuk tujuk video dan nota

5.4.2. Set induksi

5.4.2.1. Murid disoal berkaitan vidoe dan nota yang telah ditonton

5.4.3. Langkah 1

5.4.3.1. Perbincangan kumpulan

5.4.4. Langkah 2

5.4.4.1. Pembentangan

5.4.4.1.1. Bahan dimasukkan dalam Edmodo

5.4.5. Jawab soalan kuiz

5.5. PENILAIAN

5.5.1. Refleksi

5.5.1.1. Soal jawab

5.5.2. Penilaian formatif

6. PEMBELAJARAN

6.1. FORMAL

6.1.1. Di dalam kelas

6.1.1.1. Flipped Classroom

6.1.1.2. Perbincangan dalam kumpulan

6.2. Tidak Formal

6.2.1. Di rumah

6.2.2. Di CC

6.2.3. Di lokasi yang mempunyai capaian internet

6.2.4. Menyiapkan tugasna yang diberi oleh guru

7. CABARAN

7.1. Capaian Internet

7.2. Pengguna Baharu

7.3. Edmodo itu sendiri

8. PERKARA YANG DIPELAJARI

8.1. Semangat inkuiri

8.2. Kesabaran yang tinggi

8.3. Kreatif

9. MANFAAT EDMODO

9.1. Selamat

9.2. Mudah diakses

9.3. Melahirkan pelajar yang kreatif

9.4. Perbincangan kumpulan

9.5. Merelisasikan hasrat KPM

9.6. Melahirkan guru yang kreatif dan inovatif