Funcţia de gradul II

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Funcţia de gradul II by Mind Map: Funcţia de gradul II

1. Intersecţia graficului cu axele de coordonate

1.1. Axa Ox

1.1.1. In 2 puncte

1.1.2. Intr-un punct

1.1.3. Nu taie axa Ox

1.2. Axa Oy

1.2.1. Punctul A(0,c)

2. Rezolvari probleme

2.1. Rezolvarea ecuaţiilor de gradul II

2.2. Rezolvarea inecuaţiilor de gradul II

3. Monotonia funcţiei de gradul II

4. Semnul funcţiei de gradul II

4.1. Aplicaţii

5. Variatia si reprezentarea grafica