Llicències de programari

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Llicències de programari by Mind Map: Llicències de  programari

1. Llicències individuals

1.1. Perpètua

1.1.1. Permet al client instal·lar i utilitzar el programari de forma indefinida. El suport tècnic està inclòs per un termini limitat.

1.2. Subscripció

1.2.1. Permet a l'usuari utilitzar el programari per un període de temps especificat. Aquesta llicència en general inclou suport tècnic i accés a actualitzacions i revisions publicades durant la vigència de la subscripció. Al final del termini, l'usuari té diverses opcions: renovar,comprar o eliminar.

1.3. Freeware

1.3.1. Aquest tipus de llicència s'ofereix com software gratuït per l'autor i no requereix pagar cap quota per al seu ús.

1.4. Shareware

1.4.1. Aquesta és una llicència per utilitzar el programari per a un període de prova i després, si es continua utilitzant el programari, ha de pagar una quota de shareware o deixar d'utilitzar el programari.

2. Llicències de canal especial

2.1. OEM

2.1.1. Aquestes llicències cobreix el programari per a PC i ordinadors portàtils autònoms i esta inclòs amb el sistema informàtic i no es distribueix com un independent (o autònom) del producte.

2.2. Educatiu o academic

2.2.1. Programari marcada per la seva distribució a les institucions educatives i estudiants a preus reduïts.

2.3. NFR

2.3.1. Les llicències específicades i restringides que estan disponibles per proveïdors de programari directament al canal de distribució i en general estan marcats amb NFR .

3. Llicències individuals i multiusuari

3.1. Per volum

3.1.1. El titular pot instal·lar el programari en un cert nombre d'equips. El titular de la llicència en general ha de satisfer un requisit mínim de compra.

3.2. Lloc/Empresa

3.2.1. Aquesta llicència permet l'accés al programari en un sol lloc. En general, aquestes llicències es negocien individualment amb l'editor i varien àmpliament.

3.3. Il·limitat

3.3.1. Igual que la llicència Lloc/Empresa anteriorment.

4. Llicències de xarxa/multiusuari

4.1. Servidor

4.1.1. Llicència per servidor - Aquest tipus de llicència requereix que tingui una sola còpia del programari que resideix en el servidor d'arxius.

4.2. Per lloc

4.2.1. Llicència per ordinador / seient - Aquesta llicència requereix que compri una llicència per a cada equip client i / o el dispositiu on es necessita l'accés als serveis.

4.3. Per processador

4.3.1. Sota el model per processador, s'adquireix una llicència per a cada processador al servidor en el qual s'està executant el programari.

4.4. Per bustia

4.4.1. Opció addicional d'implementació de llicències per bústia.

5. Complement de les llicències existents o noves

5.1. Actualització

5.1.1. Aquesta llicència és adquirida quan un usuari té una llicència de programari adquirida prèviament i que li agradaria passar a una versió més recent.

5.2. L'us del estudiant

5.2.1. Permet als estudiants utilitzar el programari, sempre que siguin estudiants de les institucions

5.3. Ús secundari

5.3.1. Permet a l'usuari final amb llicència per utilitzar el programari en un segon equip.

5.4. Ús domestic

5.4.1. El mateix que la llicència de treballar a casa.

5.5. Subscripció/ manteniment

5.5.1. Acord entre el titular de la llicència de programari que permet a l'usuari obtenir totes les actualitzacions.

5.6. Treballar a casa

5.6.1. Sol personal autentificat(amb permis) pot utilitzar el programari a casa.