TEORI PEMBELAJARAN Konstruktivisme

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TEORI PEMBELAJARAN Konstruktivisme by Mind Map: TEORI PEMBELAJARAN Konstruktivisme

1. KONSEP

1.1. Pengetahuan yang diterima Pengetahuan sedia ada Pengetahuan baru yang telah dibina

2. KELEBIHAN

2.1. 1) Murid lebih seronok

2.2. 2)faham

2.3. 3)berkemahiran sosial

2.4. 4)yakin

3. IMPLIKASI

3.1. Pengajaran dan pembelajaran akan berpusatkan murid

3.2. Pengetahuan yang dipunyai oleh murid adalah hasil darIpada aktiviti yang dilakukan oleh murid tersebut dan bukan pengajaran yang diterima secara pas

3.3. Guru berperanan sebagai pereka bentuk bahan pengajaran yang menyediakan peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru

3.3.1. Guru akan mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid dan merancang kaedah pengajarannya dengan sifat asas pengetahuan tersebut

3.4. Guru berperanan sebagai fasilitator yang membantu murid membina pengetahuan dan menyelesaikan masalah

4. 2Menggalakkan soalan/idea yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran

5. Definisi

5.1. adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

5.2. Dalam proses ini, murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru.

6. CIRI -CIRI

6.1. 1)Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh murid

6.2. 3)Menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan murid dan guru

6.3. 4)Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran

6.4. 5)Menyokong pembelajaran secara koperatif

6.5. 6)

6.5.1. Memberi peluang kepada murid untuk membinapengetahuan baru dengan memahaminya melalui penglibatan murid dengan situasi dunia yang sebena

6.6. 7Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid)