Навчальна мотивація у студентів

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Навчальна мотивація у студентів by Mind Map: Навчальна мотивація у студентів

1. Амотивація

2. Зовнішня

3. Внутрішня

4. Сукупність мотивів

4.1. Потреби

4.1.1. Домагання

4.1.2. Нужди

4.1.3. Духовні

4.1.4. Соціальні

4.1.5. Фізичні

5. Ресурси

5.1. INTERNET

6. Мета

6.1. Поведінка, дії, операції

6.1.1. Засоби

6.1.1.1. Результат

7. Навчальні мотиви

7.1. Пізнавальний

7.2. Учіння

7.3. Соціального статусу

7.4. Приналежності до певної групи

7.5. Діловий

7.6. Прагматичний

8. Методи

8.1. Навчальної дискусії

8.2. Забеспечення успіху у навчанні

8.3. Створення ситуації новизни навчального матеріалу

8.4. Стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні