Κ.Π.Καβάφης

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Κ.Π.Καβάφης by Mind Map: Κ.Π.Καβάφης

1. Καταγωγή

1.1. Αλεξάνδρεια

2. Ποιήματα

2.1. Ιστορικά

2.2. Ερωτικά

2.2.1. Τίτλοι ποιημάτων

2.3. Φιλοσοφικά

3. Ζωή & Δράση

3.1. Λονδίνο

3.2. Κωνσταντινούπολη

3.3. Αλεξάνδρεια

4. Τίτλοι ποιημάτων

4.1. Ιθάκη

4.2. Η πόλις

4.3. Η σατραπεία

4.4. Απολείπειν ο θεός Αντώνιον

4.5. Περιμένοντας τους Βαρβάρους

4.6. Αλεξανδρινοί Βασιλείς

4.7. Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης

4.8. Νέοι της Σιδώνος 400 μ.χ...

4.9. Τα τείχη

4.10. Τα παράθυρα

4.10.1. Αθανασούλα Ελένη Χωρίς βεβαίωση2

5. https://www.youtube.com/watch?v=S6En7D6z__o