Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Еономіст by Mind Map: Еономіст

1. 2 семестр

1.1. укр мова

1.2. тваринництво

1.3. Теорія ймовірності

1.4. Фізкультура

1.5. Правознавство

2. 4 семестр

2.1. Макроекономіка

2.2. Гроші

2.3. Економіка праці

2.4. Економіка підприємства

2.5. Менеджмент

3. 1 семестр

3.1. Іноземна мова

3.2. Історія

3.3. Вища математика

3.4. Філософія

3.5. Політ економія

4. 3 семестр

4.1. Регіональна економіка

4.2. Бух облік

4.3. мікроекономіка

4.4. Статистика