Структура соціальної роботи як практичної діяльності

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Структура соціальної роботи як практичної діяльності by Mind Map: Структура соціальної роботи як практичної діяльності

1. 5)Напрями соціальної роботи

1.1. До основних напрямів

1.2. соціальної роботи відносяться:

1.3. соціальна діагностика і

1.4. профілактика;

1.5. соціальна реабілітація;

1.6. соціальна корекція і терапія;

1.7. соціальне проектування;

1.8. соціальне прогнозування;

1.9. соціальна експертиза;

1.10. соціальне посередництво;

1.11. соціальне консультування;

1.12. соціальне забезпечення;

1.13. соціальне страхування;

1.14. соціальна опіка і опікунство

2. 1)Засади соціальної роботи

2.1. Соціальна робота як прикладна наука сформувалася на основі застосування результатів фундаментальних наук для вирішення пізнавальних і соціально-практичних проблем і на основі тісних міждисциплінарних зв'язків зі сферами наукового знання, які становлять наукову базу соціальної роботи, такими як: педагогіка, соціальна педагогіка, соціологія" психологія, етика і естетика, філософія тощо.

3. 2)Ключові аспекти соціальної роботи

3.1. 1.надання індивідуальної допомоги людині або групі, мають проблеми.

3.2. 2.активізація потенціалу осіб, які мають проблеми, з метою самодопомоги.

3.3. 3.здійснення превентивної (попереджувальної) діяльності в соціальній сфері.

3.4. 4.вплив на формування і реалізацію соціальної політики держави на всіх рівнях, з метою врегулювання соціальних відносин.

4. 3)Принципи соціальної роботи

4.1. Принципи соціальної роботи можна об’єднати в п’ять груп:

4.1.1. організаційно-розподільні (організаційно-діяльнісні);

4.1.2. соціально-політичні;

4.1.3. специфічні (інструментальні).

4.1.4. методологічні (загально-філософські);

4.1.5. психолого-педагогічні;

5. 4)Функції соціальної роботи

5.1. Комунікативна

5.2. Організаторська

5.3. Прогностична

5.4. Правозахисна

5.5. Діагностична

5.6. Профілактична

5.7. Корекційно

5.8. Соціально-терапевтична

6. 6)Методи соціальної роботи

6.1. організаційні

6.2. соціологічні

6.3. психологічні

7. 7)Форми соціальної роботи

7.1. індивідуальні

7.2. групові

7.3. у спільноті

7.4. масова,колективна