Wprowadzenie nowej oferty EURO26

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Wprowadzenie nowej oferty EURO26 by Mind Map: Wprowadzenie nowej oferty EURO26

1. Nowa Umowa Generalna AXA

1.1. tabela z nową ofertą

1.1.1. Magda Oszczak

1.2. Nowe SWU, Certyfikaty, Formularze

1.2.1. Magda Oszczak

1.3. Raporty xml

1.3.1. Ela Studnicka

1.4. nowe USA i Kanada

1.4.1. Magda Oszczak

2. Nowa strona www

3. Nowe materiały promocyjne

3.1. ulotki składane A4/DL

3.1.1. Przygotowanie Alicja,, projekt - Sławek

3.2. broszura dla PD

3.2.1. Opracowanie broszury - Alicja

3.3. naklejka na drzwi

3.3.1. Sławek - termin druku?

3.4. plakat

4. Punkty Dystrybucji

4.1. nowa umowa/aneks???

4.2. newsletter z info o nowej ofercie

4.2.1. Przygotowanie newslettera - Sławek

4.3. wysłać broszurę z nową ofertą

4.3.1. Opracowanie broszury - Sławek

4.4. nowe załączniki do umowy - gotowe

5. Voyager

5.1. nowa oferta na rez.pl

5.2. nowa oferta online

5.3. nowe wnioski o wydanie Karty

5.4. Nowe certyfikaty

5.5. nowe SWU

5.6. Raporty XML

5.6.1. Szablon raportów XML wyśle Ela Studnicka

5.7. Nowe oświadczenia

5.7.1. Dorota

6. System do wystawiania Kart

6.1. Wojciech- dostosowanie systemu do nowej oferty

6.2. Wojciech - nowe formularze raportów