DIALOG PERADABAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DIALOG PERADABAN by Mind Map: DIALOG PERADABAN

1. DEFINISI/KONSEP

1.1. DIALOG: Perbicaraan, perbualan, percakapan, dan pertukaran pendapat dan tanya jawab

1.2. PERADABAN: Kehidupan bermasyarakat, tamadun

1.3. DIALOG PERADABAN: Komunikasi atau perhubungan, pertemuan antara kelompok masyarakat seta negara

2. PERANAN

2.1. 1. Wujudkan suasana saling memahami

2.2. 2. Hapus prasangaka negatif

2.3. 3. Wujudkan semangat perpaduan

2.4. 4. Kenal pasti kekuatan dan kelemahan perpaduan

2.5. 5. Menyelesaikan masalah di peringkat global

2.6. 6. Wujudkan kehidupan yang harmoni dan bersifat sejagat

3. KAEDAH

3.1. Media massa/media elektronik

3.1.1. Program dialog peradaban

3.1.2. Ruangan khas di akhbar

3.2. institusi pendidikan

3.2.1. Masukkan di silibus pengajaran

3.2.2. TITAS, Khusus

3.3. Badan agama dan sosial

3.3.1. Program yang melibatkan semua kaum

3.3.2. Kongsi pendapat dan berdialog

4. GARIS PANDUAN

4.1. 1. Bersikap terbuka , sedia memberi dan menerima, mendengar dan tidak emosional

4.2. 2. Balam bahasa yang baik, tidak menghina, kata kata yang meransang minda

4.3. Memberi ilmu yang rasional, logik dan berkesan

5. HALANGAN

5.1. 1. Sesetengah golongan menolak dialog

5.2. 2. Sesetengah menganggap dialog kurang selamat

5.3. 3. Sikap fanatik dan perkauman yang kuat

5.4. 4. Memberi ruang kepada pihak lain untuk memperngaruhi mereka

5.5. 5. Ada cara lain untukk menyatukan masyarakat pelbagai budaya

5.6. 6. Kekurangan tolenransi