Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MIGRACIONS by Mind Map: MIGRACIONS

1. TIPUS DE MIGRACIONS

1.1. Segons la durada

1.1.1. segons la naturalesa

1.1.2. voluntàries

1.1.3. forçades

1.2. temporals definitives

2. causes d'immigració

2.1. econòmiques

2.1.1. Cerquen una feina

2.2. polítiques

2.2.1. Males condicions de vida

2.2.2. no tenen llibertat d'expresió

2.3. Acadèmiques

2.3.1. Crequen una educació de cualitat

3. causes d'emigració

3.1. inclusió

3.2. exclusió

3.3. integració

4. migració: canvi de residència

5. causes de migració

5.1. polítiques

5.1.1. guerres

5.1.1.1. internacional

5.1.1.1.1. persecucions

5.2. econòmiques

5.2.1. millora el nivell de vida

5.2.1.1. atur elevat

5.2.1.1.1. interiors (desplaçament)

5.3. catastrofes naturals

5.3.1. inundacions

5.3.2. sequeres

5.3.3. terratrèmols, etc...

6. immigració

6.1. Entrar en un altre pais

7. emigració

7.1. Marxar del teu pais