Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MIGRACIÓ by Mind Map: MIGRACIÓ

1. Canvi de residència

2. Emmigració

2.1. Sortir d'un país

2.1.1. CAUSES

2.1.1.1. Inclusió

2.1.1.2. Exclusió

2.1.1.3. Integració

3. Immigració

3.1. Entrar a un país diferent

3.1.1. CAUSES

3.1.1.1. Economics

3.1.1.1.1. Millorar nivell de vida

3.1.1.1.2. Atur elevat

3.1.1.2. Polítiques

3.1.1.2.1. Guerres

3.1.1.2.2. Persecusions

3.1.1.3. Naturals

3.1.1.3.1. Terratrèmols

3.1.1.3.2. Riuades

3.1.1.3.3. Sequeres

3.1.1.3.4. Erupcions volcàniques

4. TIPUS

4.1. NATURALESA

4.1.1. Forçades

4.1.2. Voluntàries

4.2. DURACIÓ

4.2.1. Temporals

4.2.2. Definitives

4.3. ESPAI

4.3.1. Interiors

5. FRONTERES

5.1. Mur que no deixa passar a les persones que migren

6. PAISOS EMIGRANTS I IMMIGRANTS

6.1. Síria

6.2. índia

6.3. Méxic

6.4. Rusia

6.5. China

6.6. Bangladés

6.7. Paquistán

6.8. Ucraïna

6.9. Filipines

6.10. Regne Unit