Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

IDEALNY NAUCZYCIEL by Mind Map: IDEALNY NAUCZYCIEL
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

IDEALNY NAUCZYCIEL

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

merytorycznie

człowiek o szerokich horyzontach, wszechstronny erudyta, otwarty na nową wiedzę - doszkalający się

metodycznie

umiejętny "reżyser" i "dyrygent"

ma uczyć, jak się uczyć

główna metoda pracy z uczniem - dialog

cechy

indywidualność i pasje

śmiały, serdeczny

INS to insert (Windows)

TAB to insert (Mac OS)

ENTER to add siblings

DEL to delete

All key shortcuts

mądry i otwarty na innych

"giętkość poznawcza"

rozumienie działań odmiennych od swoich racji

duża tolerancja, Personal Todo List, Vacation Planning, Meeting Minutes, Project Plan, more...

aktywność poznawcza, Offline Mode, Geistesblitz Tools, Email & SMS Gateways, Compare Editions

pożądane cechy nauczyciela (opinie uczniów)

sprawiedliwość

wyrozumiałość

życzliwość

wysokie wymagania

opanowanie

umiejętność przekazywania wiedzy