IDEALNY NAUCZYCIEL

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IDEALNY NAUCZYCIEL by Mind Map: IDEALNY NAUCZYCIEL

1. pożądane cechy nauczyciela (opinie uczniów)

1.1. sprawiedliwość

1.2. wyrozumiałość

1.3. życzliwość

1.4. wysokie wymagania

1.5. opanowanie

1.6. umiejętność przekazywania wiedzy

2. merytorycznie

2.1. człowiek o szerokich horyzontach, wszechstronny erudyta, otwarty na nową wiedzę - doszkalający się

3. metodycznie

3.1. umiejętny "reżyser" i "dyrygent"

3.2. ma uczyć, jak się uczyć

3.3. główna metoda pracy z uczniem - dialog

4. cechy

4.1. indywidualność i pasje

4.2. śmiały, serdeczny

4.2.1. INS to insert (Windows)

4.2.2. TAB to insert (Mac OS)

4.2.3. ENTER to add siblings

4.2.4. DEL to delete

4.2.5. All key shortcuts

4.3. mądry i otwarty na innych

4.4. "giętkość poznawcza"

4.4.1. rozumienie działań odmiennych od swoich racji

4.4.2. duża tolerancja

4.4.2.1. Personal Todo List

4.4.2.2. Vacation Planning

4.4.2.3. Meeting Minutes

4.4.2.4. Project Plan

4.4.2.5. more...

4.4.3. aktywność poznawcza

4.4.3.1. Offline Mode

4.4.3.2. Geistesblitz Tools

4.4.3.3. Email & SMS Gateways

4.4.3.4. Compare Editions