Proces badania naukowego

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Proces badania naukowego by Mind Map: Proces badania naukowego

1. Funkcje badań naukowych

1.1. deskryptywna

1.2. eksploracyjna

1.3. predyktywna

2. Technika badań

2.1. wywiad

2.2. obserwacja

2.3. ankietowanie

2.4. pomiar/testowanie

2.5. badanie dokumentów/wytworów

3. Typologia badań pedagogicznych

3.1. z punktu widzenia celu badań

3.2. z punktu widzenia ich przebiegu

3.3. ze względu na przebieg poznania

3.4. ze względu na procedurę badawczą

4. Elementy procesu badawczego

4.1. temat badań

4.2. cel badań

4.3. przedmiot badań

4.4. sformułowanie problemów badawczych

4.5. sformułowanie hipotez

4.6. ustalenie zmiennych

4.7. dobór wskaźników do zmiennych

4.8. opracowanie strategii i procedury badawczej

4.9. przeprowadzenie badań

4.10. opracowanie wyników

5. Narzędzie badawcze

5.1. arkusz obserwacyjny

5.2. kwestionariusz wywiadu

5.3. kwestionariusz wywiadu

5.4. dyktafin

5.5. kamera