KONPETENTZIA DIGITALAK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KONPETENTZIA DIGITALAK by Mind Map: KONPETENTZIA DIGITALAK

1. INFORMAZIOA

1.1. - INDAGUNEAK: Informazio ezberdina bilatzeko gai naiz. - AHULEZIAK: Nire ahulezietako bat, batzuetan gehiegi fidatzen naizela da. -KONPROMISOAK: Informazio ezberdina bilatu eta ondoren hartzea erabakiak.

2. SEGURTASUNA

2.1. - INDARGUNEAK: Geroz eta abilezia handiagoa daukat kontutan izaten dena ez dela fidagarria. - AHULEZIAK: Nahiz eta saiatu nire Facebookeko informazioa pribatua izaten, askotan zailtasunak izaten ditut horretarako. - KONPROMISOAK: Kontuz ibiltzea ezezagunak diren pertsona zein informazioa ematerako orduan.

3. ARAZOAK KONPONTZEA

3.1. - INDARGUNEAK: Azkenik, konpontzea lortzen dudala tutorialak ikusiz. - AHULEZIAK: Arazo oso teknikoak konpotzen zailtasunak izaten ditut. - KONPROMISOAK: Konpromisoetako bat, ikasten joatea eta tutorial gehiago ikustea da. Profesionalen laguntza jasotzea ere izan daiteke beste irtenbide bat.

4. KOMUNIKAZIOA

4.1. - INDARGUNEAK: Komunikatzeko sare sozialak erabiltzen ditut eta ondo maneiatzen naiz. - AHULEZIAK: Kanal digitalean ez dut asko kolaboratu edo parte hartzen. - KONPROMISOAK: KANAL DIGITALEAN GEHIAGO KOLABORATZEN

5. EDUKIAK SORTZEA

5.1. - INDARGUNEAK: Eduki ezberdinak sortzeko ez dut arazorik izaten. - AHULEZIAK: Ez ditudanez gauza asko programatu, ez naiz bat ere trebea horretan. - KONPROMISOAK: Edukiak sortzen gehiago saiatzen ahaleginduko naiz.

6. ARAZOAK KONPONTZEA

6.1. INDARGUNEAK: Teknologia sormenaz erabiltzen trebetasunak ditut. AHULEZIAK: Ez naiz abila ordenagailuko arazoak konpontzen. KONPROMISOAK: Informazio gehiago eskuratzea tutorialen bitartez.