Knihovnicko-informační služby

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Knihovnicko-informační služby by Mind Map: Knihovnicko-informační služby

1. Speciální služby

1.1. analýza a koordinace VISZ

1.1.1. komunikace

1.1.2. sběr dat

1.1.3. metodika

1.2. publikační činnost

1.2.1. propagace

1.2.2. e-časopis Lékařská knihovna

1.2.3. web

1.3. celoživotní vzdělávání

1.3.1. knihovníků

1.3.2. uživatelů

1.3.3. zaměstnenců

2. Informační služby

2.1. rešeršní

2.1.1. prezenční

2.1.2. jednorázové

2.1.3. průběžné

2.1.4. citovanost autora

2.2. referenční (Íčko)

2.2.1. poradenské

2.2.2. konzultační

3. Dokumentové služby

3.1. výpůjční

3.1.1. prezenční

3.1.2. absenční

3.2. reprografické

3.2.1. samoobslužné

3.2.2. na objednávku

3.3. digitální

3.3.1. elektronické dodávání dokumentů

3.3.2. online / offline přístup k dokumentům

3.4. meziknihovní výpůjční služba

3.4.1. národní (MVS)

3.4.2. mezinárodní (MMVS)