các xoang cạnh mũi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
các xoang cạnh mũi by Mind Map: các xoang cạnh mũi

1. là các hốc rỗng trong các xương đầu mặt

2. bình thường các xoang đều rỗng, thoáng, khô

3. -Thành xoang được lót bởi 1 lớp biểu mô có lông chuyển, -Lông chuyển luôn chuyển đ.ng để quét các chất nhày qua các lỗ xoang đổ vào các ngách mũi

4. chức năng

4.1. làm ấm không khí qua mũi

4.2. làm ẩm không khí qua mũi

4.3. làm nhẹ khối xương sọ mặt

4.4. cộng hưởng âm thanh

5. XOANG HÀM TRÊN

5.1. lớn nhất

5.2. hình tam giác

5.3. 3 mặt

5.3.1. mặt trước- mặt má

5.3.2. mặt trên- nền ổ mắt, có rãnh & ống dưới ổ mắt cho dây tk hàm trên đi ra

5.3.3. mặt sau-lquan hố chân bướm hàm, hố chân bướm khẩu cái

5.4. 1 nền

5.4.1. lquan ngách mũi dưới & ngách mũi giữa

5.5. 1 đỉnh

5.5.1. ở mỏm gò má xương hàm trên

5.6. có 1 hay nhiều lỗ thông với ngách mũi giữa qua lỗ bán nguyệt, lỗ thông đổ 1/4 sau trên ngách mũi, nên khi đầu để thẳng, lỗ thông không có chỗ trũng để mủ trong xoang khi bị viêm đổ ra ngoài

5.7. bờ dưới tạo nên bởi mỏm huyệt răng, liên quan các răng hàm trên nhất là răng số 5, 6

6. XOANG TRÁN

6.1. - 2 xoang trán nằm trong phần trai trán, hình dáng, kích thước rất thay đổi. - 2 xoang 2 bên cũng khác nhau.

6.2. mỗi xoang có 4 mặt

6.2.1. mặt trước- mặt trán: là mặt phẫu thuật

6.2.2. mặt sau: mỏng, lquan não, màng não

6.2.3. mặt trong: vách xương mỏng, ngăn cách giữa 2 xương. Vách thường vẹo sang 1 bên nên thể tích 2 xoang không đều nhau

6.2.4. mặt dưới- nền: + nằm đè lên phía ngoài là trên trần ổ mắt, phía trong là trên một nửa xoang sàng. Nửa xoang này có hình phễu nên gọi là phễu xoang trán, có lỗ đổ của xoang trán vào ngách mũi giữa

7. XOANG SÀNG

7.1. nhiều xoang nhỏ 8-19 xoang mỗi bên, nằm trong mê đạo sàng

7.2. chia 3 nhóm

7.2.1. xoang sàng trước

7.2.1.1. đổ ngách mũi giữa

7.2.2. xoang sàng giữa

7.2.2.1. đổ ngách mũi giữa

7.2.3. xoang sàng sau

7.2.3.1. đổ ngách mũi trên

8. XOANG BƯỚM

8.1. Nằm trong thân xương bướm

8.2. kích thước rất thay đổi

8.3. thường có 2 xoang ngăn cách nhau bằng một vách xương mỏng

8.4. ở trên: liên quan

8.4.1. yên bướm

8.4.2. tuyến yên

8.5. ở dưới

8.5.1. nằm trên lỗ mũi sau, lấn vòm hầu #0,5cm

8.6. ở trước

8.6.1. có lỗ thông của xoang bướm vào ngách mũi trên

8.7. ở sau

8.7.1. cách phần nền xương chẩm bởi 1 mảnh xương dày

8.8. ở ngoài: liên quan

8.8.1. ĐM cảnh trong

8.8.2. xoang TM hang