พระเพศิรินทราบรมราชินี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
พระเพศิรินทราบรมราชินี by Mind Map: พระเพศิรินทราบรมราชินี

1. ราชวงศ์

1.1. จักรี

2. พระอิสริยยส

2.1. สมเด็จพระบรมราชินี

3. พระราชสมภพ

3.1. 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2377

4. สวรรคต

4.1. 9 กันยายน พ.ศ. 2404 (27 พรรษา)

5. พระบิดา

5.1. สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์

6. พระมารดา

6.1. หม่อมน้อย ศิริวงศ์ ณ อยุธยา

7. พระราชสวามี

7.1. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

8. พระราชบุตร

8.1. เจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) 20 กันยายน พ.ศ. 2396 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 57 ปี 77 พระองค์ (พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

8.2. เจ้าฟ้าหญิงจันทรมณฑล โสภณภควดี (กรมหลวงวิสุทธิกระษัตริย์) 24 เมษายน พ.ศ. 2398 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2406 8 ปี

8.3. เจ้าฟ้าชายจาตุรนต์รัศมี (กรมพระจักรพรรดิพงศ์) 13 มกราคม พ.ศ. 2399 11 เมษายน พ.ศ. 2443 44 ปี 14 พระองค์ (ต้นราชสกุลจักรพันธุ์)