Θαλάσσιο Οικοσύστημα Μεσογείου

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Θαλάσσιο Οικοσύστημα Μεσογείου by Mind Map: Θαλάσσιο Οικοσύστημα Μεσογείου

1. Θαλάσσια Βλάστηση

1.1. Μακροφύκη

1.1.1. Χλωροφύκη

1.1.2. Φαιοφύκη

1.1.3. Ροδοφύκη

1.2. Θαλάσσια Αγγειόσπερμα

2. Θαλάσσια Θηλαστικά

2.1. Δελφίνι

2.1.1. Ζωνοδέλφινο

2.1.2. Ρινοδέλφινο

2.1.3. Σταχτοδέλφινο

2.1.4. Κοινό δελφίνι

2.2. Πτεροφάλαινα

2.3. Άλλα κητώδη

2.3.1. Φυσητήρας

2.3.2. Φώκαινα

2.3.3. Ζιφιός

2.4. Μεσογειακή Φώκια

2.5. Περιστασιακά είδη

2.5.1. Μεγάπτερη φάλαινα

2.5.2. Βόρεια Ρυγχοφάλαινα

2.5.3. Ψευδόρκα

2.5.4. Μεσοπλόδοντας

2.5.5. Στενόρυγχο δελφίνι