SYNDROM NIEADEKWATNYCH OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SYNDROM NIEADEKWATNYCH OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH by Mind Map: SYNDROM NIEADEKWATNYCH OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH

1. DEFINICJE

1.1. 1. niepowodzenia jednostek uzdolnionych, których uzdolnienia nie są wykorzystywane na miarę ich możliwości (wg D. Ekiert-Grabowskiej)

1.2. 2. specyficzny rodzaj niepowodzenia szkolnego, dosięgającego uczniów, których podłoże i główna przyczyna tkwię, nie w braku możliwości dziecka, lecz w ich nie wykorzystaniu (wg B. Dyrdy)

1.3. duże rozbieżności między ocenami i zachowaniami szkolnymi ucznia a jego wysokim potencjałem, takim jak inteligencja czy twórczość (źródło: www.wielodzietni.pl)

2. OSOBA PRZEJAWIAJĄCA SNOS

2.1. Osobą wybitnie zdolną i o obniżonych osiągnięciach jest taka, której osiągnięcia określone na podstawie ocen, bądź wyników w testach osiągnięć są znacznie niższe od jej zamierzonych lub wykazywanych możliwości w zakresie osiągnięć szkolnych.

3. KONSEKWENCJE

3.1. zaniżona samoocena ucznia

3.2. problemy z samoakceptacją

3.3. zaburzone kontakty interpersonalne z klasą i nauczycielami

3.4. brak zaspokojenia poczucia bezpieczeństwa

3.5. zaniżone aspiracje związane z osiągnięciami szkolnymi

3.6. obawa przed nowymi sytuacjami

3.7. niechęć do podejmowania ryzyka

3.8. nastawienie ucznia na niepowodzenia uruchamia mechanizm samospełniającej się przepowiedni

4. PRZYCZYNY WARUNKUJĄCE ZJAWISKO

4.1. 1.czynniki szkolne

4.1.1. brak właściwej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej

4.1.2. brak podmiotowości w podejściu do ucznia

4.1.3. brak obiektywizmu w ocenianiu ucznia

4.1.4. szkoła nie stwarza odpowiednich warunków do ujawniania twórczości ucznia

4.1.5. niewłaściwe style nauczania (wg S. Rimm)

4.1.5.1. brak rygoru i porządku

4.1.5.2. nauczyciel wyzwalający w uczniach bunt i agresję

4.1.5.3. nauczyciel stwarzający w klasie atmosferę przesadnej rywalizacji

4.1.5.4. nauczyciel dający sobą manipulować uczniom nadpobudliwym

4.1.5.5. zbyt mało urozmaicone lekcje

4.1.6. przesadna indywidualizacja lub ujednolicenie wymagań edukacyjnych

4.2. 2. czynniki tkwiące w uczniu

4.2.1. przyczyny somatyczne

4.2.2. przyczyny emocjonalne

4.2.3. zaburzenia i uszkodzenia centralnego układu nerwowego

4.2.4. wady fizyczne

4.2.5. choroby somatyczne

4.3. 3.czynniki społeczne(dotyczące warunków procesu uczenia się)

4.4. 4.czynniki środowiskowe

4.4.1. warunki socjalne

4.4.2. więź emocjonalna z rodzicami

4.4.3. postawy rodzicielskie