Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

SYNDROM NIEADEKWATNYCH OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH by Mind Map: SYNDROM NIEADEKWATNYCH OSIĄGNIĘĆ
SZKOLNYCH
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

SYNDROM NIEADEKWATNYCH OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH

DEFINICJE

1. niepowodzenia jednostek uzdolnionych, których uzdolnienia nie są wykorzystywane na miarę ich możliwości (wg D. Ekiert-Grabowskiej)

2. specyficzny rodzaj niepowodzenia szkolnego, dosięgającego uczniów, których podłoże i główna przyczyna tkwię, nie w braku możliwości dziecka, lecz w ich nie wykorzystaniu (wg B. Dyrdy)

duże rozbieżności między ocenami i zachowaniami szkolnymi ucznia a jego wysokim potencjałem, takim jak inteligencja czy twórczość (źródło: www.wielodzietni.pl)

OSOBA PRZEJAWIAJĄCA SNOS

Osobą wybitnie zdolną i o obniżonych osiągnięciach jest taka, której osiągnięcia określone na podstawie ocen, bądź wyników w testach osiągnięć są znacznie niższe od jej zamierzonych lub wykazywanych możliwości w zakresie osiągnięć szkolnych.

KONSEKWENCJE

zaniżona samoocena ucznia

problemy z samoakceptacją

zaburzone kontakty interpersonalne z klasą i nauczycielami

brak zaspokojenia poczucia bezpieczeństwa

zaniżone aspiracje związane z osiągnięciami szkolnymi

obawa przed nowymi sytuacjami

niechęć do podejmowania ryzyka

nastawienie ucznia na niepowodzenia uruchamia mechanizm samospełniającej się przepowiedni

PRZYCZYNY WARUNKUJĄCE ZJAWISKO

1.czynniki szkolne

brak właściwej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej

brak podmiotowości w podejściu do ucznia

brak obiektywizmu w ocenianiu ucznia

szkoła nie stwarza odpowiednich warunków do ujawniania twórczości ucznia

niewłaściwe style nauczania (wg S. Rimm), brak rygoru i porządku, nauczyciel wyzwalający w uczniach bunt i agresję, nauczyciel stwarzający w klasie atmosferę przesadnej rywalizacji, nauczyciel dający sobą manipulować uczniom nadpobudliwym, zbyt mało urozmaicone lekcje

przesadna indywidualizacja lub ujednolicenie wymagań edukacyjnych

2. czynniki tkwiące w uczniu

przyczyny somatyczne

przyczyny emocjonalne

zaburzenia i uszkodzenia centralnego układu nerwowego

wady fizyczne

choroby somatyczne

3.czynniki społeczne(dotyczące warunków procesu uczenia się)

4.czynniki środowiskowe

warunki socjalne

więź emocjonalna z rodzicami

postawy rodzicielskie