Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Spreken by Mind Map: Spreken
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Spreken

Aantekeningen

Het onderwerp

waar gaat het over?

De hoofdzaken

het belangrijkste wat over het onderwerp gezegd wordt.

De conclusie

de slotsom uit de belangrijkste informatie

Maak de aantekeningen zo schematisch mogelijk. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld streepjes (-), getallen (1,2,3), letters (A,B,C), pijlen of boomstructuren.

Belangrijke zaken

Om te bepalen wat belangrijk is let je op:, De opbouw, zinnen die de opbouw van een presentatie duidelijk maken., Een verband, woorden of zinnen die een verband aangeven.

Informatief gesprek

Zo voer je een informatief gesprek

Stel je vragen rustig en duidelijk

Luister goed naar de ander

Kijk de ander aan

Laat de ander uitpraten

Vraag door als je iets niet begrijpt

Herhaal wat de ander zegt in eigen woorden, Zo kun je controleren of je iets goed begrepen hebt., zo onthoud je dingen beter.

Maak zo nodig aantekeningen tijdens het luisteren.

voorbereiding

Schrijf je belangrijkste vragen kort en duidelijk op.

Maak als het nodig is een afspraak.

Betogende spreekbeurt

Overtuigen

Je wil mensen overtuigen van je standpunt(mening) over een bepaalde stelling.

Overtuigen doe je met behulp van argumenten.

Onderdelen

De inleiding, In de inleiding trek je de aandacht van het publiek.

Het middenstuk, In het middenstuk geef je argumenten voor je standpunt.

Het slot, In het slot herhaal je je standpunt en sluit je af met een pakkende uitspraak.

Voorbereiding

Kies een onderwerp wat je aanspreekt en waarover mensen verschillen van mening.

Zoek informatie over het onderwerp.

Bepaal je standpunt over het onderwerp.

Bedenk argumenten bij je standpunt.

Maak een inleiding.

Maak een spiekbriefje.

Oefen je spreekbeurt.

Zo houd je een betogende spreekbeurt.

Praat luid, duidelijk en rustig, maar ook enthousiast en overtuigend.

Kijk je publiek aan.

Gebruik je spiekbriefje als geheugensteun.

Onderhandelingsgesprek

Voorbereiding

Vraag je van tevoren af:, Wat wil je zelf het liefst berijken?, Met wel resultaat ben je nog niet tevreden?, Wat wil de ander waarschijnlijk berijken?

Zo voer je een onderhandelingsgesprek, Begin je gesprek met een verkenning: probeer erachter te komen wat de ander wil., Vertel niet meteen met welk resultaat jij ook nog genoegen neemt., Geef argumenten voor je standpunt en luister goed naar de argumenten van de ander., Weeg elkaars argumenten af en kom tot een oplossing., Onderhandel tot beide partijen tevreden zijn., Herhaal aan het eind van het gesprek de gemaakte afspraken.

Vergaderen

Er wordt onder leiding van een voorzitter gediscussier aan de hand van een agenda.

De agenda., 1. Opening, 2. Notulen van de vorige vergadering., 3. Verschillende agendapunten., 4. Rondvraag., 5. Sluiting

Zo houd je een vergadering.

De taken van de voorzitter:, De tijd in de gaten houden., De agendapunten aan bod brengen., Samenvattingen maken.

De taken van de deelnemers:, Actief deelnemen., Goed naar elkaar luisteren., Elkaar laten uitpraten., Op een goede manier op elkaar reageren.

Presenteren

Een presentatie voorbereiden.

Een indeling van je presentatie maken (inleiding, middenstuk en slot).

Maak een powerpointpresentatie, poster of sheets.

Maak een spiekbriefje.

Oefen je presentatie thuis voor je ouders.

Check of alle hulpmiddelen goed werken.

Zo houd je een presentatie.

Praat rustig en duidelijk.

Spreek met een klein beetje overdrijving.

Let goed op je houding tijdens je presentatie., Sta rechtop, met twee voeten op de grond., Stop je handen niet in je zakken., Kijk goed de klas in.

Geef geen foto's door tijdens je presentatie, maar laat ze zien.

Zorg ervoor dat de kinderen achterin de klas ook alles kunnen zien.