Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

lezen by Mind Map: lezen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

lezen

wij leggen hier wat uit over het hoofdstuk lezen.

slot: Het laatste deel van de tekst, in het slot vind je vaak de hoofdgedachte van de tekst. De bedoeling van het slot is dat de boodschap van de tekst goed blijft hangen bij jou als lezer. Bij nieuwsberichten ontbreekt vaak een slot.

inleiding, middenstuk, slot van tekst

inleiding: dit is het eerste deel van de tekst. Hierin staat het onderwerp van de tekst. De inleiding is een aandachtstrekker, die de lezer moet overhalen om de hele tekst te lezen

middenstuk: het middenstuk is de tweede deel van de tekst. Hierin worden verschillende kanten van het onderwerp besproken. Soms gaat één alinea over één deelonderwerp, soms gaan ook meer alinea's over één deelonderwerp.

de opbouw van alinea's

In de tekst komen meestal verschillenden aspecten van een onderwerp aan de orde, zoals oorzaken, gevolgen, en voor- en nadelen. Om die overzichtelijk te presenteren verdeelt de schrijver de tekst in alinea's. Ook de alinea's zelf zijn (meestal) overzichtelijk opgebouwd. De belangrijkste informatie staat vaak in de eerste of ook in de laatste zin. Dat is de kernzin in de zinnen voor of na de kernzin staat dan een nadere uitleg of een voorbeeld van iets uit de kernzin. De kernzin kan ook de tweede zin zijn, dat is vaak alleen zo als de eerste zin het verband met andere alinea's aangeeft, bijvoorbeeld : maar er is nog een andere oplossing mogelijk.

verbanden in de tekst

woorden, zinnen en alinea's hangen met elkaar samen die samenhang heet het verband in de tekst. Door te letten op verbanden in de tekst kan je de tekst beter begrijpen en bestuderen. Je kan de verbanden herkennen aan signaalwoorden. Er bestaan verschillende verbanden:

informerende teksten

Informerende teksten worden geschreven om ervoor te zorgen dat de lezer iets te weten komt: je krijgt een instructie, je krijgt uitleg over iets, je krijgt informatie over iets wat gebeurt is of over iets wat nog geuberen moet.