ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

1. หน่วยประมวลผมกลาง

1.1. ซีพียู (CPU) ป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูล ซีพียูเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ ด้านหน้าตัวเครื่องมีปุ่ม ปิด – เปิด เครื่อง เรียกว่า ปุ่มเพาเวอร์ ( Power )

2. หน่วยความจำ

2.1. แผ่นซีดี

2.1.1. มีลักษณะเป็นวงกลม มีรูตรงกลาง ทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่บันทึกไว้ เป็นต้นมีลักษณะเป็นวงกลม มีรูตรงกลาง ทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่บันทึกไว้ เป็นต้น

2.2. ยูเอสบีเฟลช์ไดร์ฟยูเอสบีเฟลช์ไดร์ฟ

3. หน่วยแสดงผล

3.1. จอภาพ

3.1.1. ทำหน้าที่ แสดงผลข้อมูลต่างๆให้ผู้ใช้มองเห็นและรับรู้ ขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานทำหน้าที่ แสดงผลข้อมูลต่างๆให้ผู้ใช้มองเห็นและรับรู้ ขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน

3.2. เครื่องพิมพ์

3.2.1. ทำหน้าที่พิมพ์ข้อมูลที่เป็น ตัวอักษร ตัวเลข และภาพ ลงบนกระดาษที่ต้องการ

3.3. ลำโพง

3.3.1. ทำหน้าที่ส่งข้อมูลที่อยู่ในลักษณะของเสียงต่างๆ ให้ผู้ใช้ได้ยินทำหน้าที่ส่งข้อมูลที่อยู่ในลักษณะของเสียงต่างๆ ให้ผู้ใช้ได้ยิน

3.4. หูฟัง

3.4.1. ทำหน้าที่ส่งข้อมูลที่อยู่ในลักษณะของเสียงต่างๆ ให้ผู้ใช้ได้ยินทำหน้าที่ส่งข้อมูลที่อยู่ในลักษณะของเสียงต่างๆ ให้ผู้ใช้ได้ยิน

4. หน่วยรับข้อมูล

4.1. คีย์บอร์ด ทำหน้าที่รับคำสั่งและข้อมูล เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผ่านทางปุ่มต่างๆที่อยู่บนแป้นพิมพ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์

4.2. ไมโครโฟน ทำหน้าที่รับข้อมูลเสียง หรือ รับเสียงที่เราพูด ออกมาให้เราได้ยินทางลำโพง หรือ หูฟัง

4.3. เมาส์ ทำหน้าที่ในการชี้ตำแหน่ง และใช้เลือก ไอคอนต่างๆ ที่อยู่บนหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์*

5. หน่วยเก็บความจำหลัก

6. ส่วนประกอบอื่นๆ

6.1. Mainbord แผ่นวงจรไฟฟ้าแผ่นใหญ่ที่รวมเอาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญๆมาไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุม การทำงานของ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในพีชีทั้งหมด มีลักษณะเป็นแผ่น รูปร่างสี่เหลี่ยมแผ่นที่ใหญ่ที่สุดในพีชี ที่จะรวบรวมเอาชิปและไอชี (IC = Integrated Circuit) รวมทั้ง การ์ดต่อพ่วงอื่นๆ เอาไว้ด้วยกันบนบอร์ดเพียงอันเดียวเครื่องพีชีทุกเครื่องไม่สามารถทำงาน ได้ถ้าขาดเมนบอร์ด

6.2. เคส (case) คือ กล่องหรือโครงสร้างสำหรับเก็บประกอบอุปกรณ์ต่างๆ คอมพิวเตอร์ไว้ภายในนั้น ซึ่งขนาดของเคสก็จะแตกต่างกันออกไป แล้วแต่การใช้งานหรือความเหมาะสมในการใช้งานของแต่ละคนรวมทั้งสถานที่เก็บอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยว่ามีขนาดพื้นที่มากน้อยเพียงใด และในตัวเคสก็จะมีในส่วนของพาวเวอร์ซัพพลายติดมาด้วย

6.3. พาวเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ซึ่งถ้าคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ต่อพวงเยอะๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอมไดรฟ์ ดีวีดีไดรฟ์ก็ควรเลือกพาวเวอร์ซัพพลายที่มีจำนวนวัตต์สูง เพื่อให้สามารถ จ่ายกระแสไฟได้เพียงพอต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

6.4. การ์ดแสดงผล (Display Card) หลักการทำงานพื้นฐานของการ์ดแสดงผลจะเริ่มต้นขึ้น เมื่อโปรแกรมต่างๆ ส่งข้อมูลมาประมวลผลที่ ซีพียูเมื่อซีพียูประมวลผล เสร็จแล้ว ก็จะส่งข้อมูลที่จะนำมาแสดงผลบนจอภาพมาที่การ์ดแสดงผล จากนั้น การ์ดแสดงผล ก็จะส่งข้อมูลนี้มาที่จอภาพ ตามข้อมูลที่ได้รับมา การ์ดแสดงผลรุ่นใหม่ๆ ที่ออกมาส่วนใหญ่ ก็จะมีวงจร ในการเร่งความเร็วการแสดงผลภาพสามมิติ และมีหน่วยความจำมาให้มากพอสมควร

6.5. พัดลมคอม ช่วยในการระบายความร้อนจาก CPU