ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

1. หน่วยประมวลผลกลาง

1.1. ซีพียู

1.1.1. ซีพียูป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูล ซีพียูเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ ด้านหน้าตัวเครื่องมีปุ่ม ปิด – เปิด เครื่อง เรียกว่า ปุ่มเพาเวอร์ ( Power )

2. หน่วยแสดงผล

2.1. เครื่องพิมพ์

2.1.1. เครื่องพิมพ์ เป็นอุปกรณ์ที่แสดงผลลัพธ์ในรูปข้อมูล รายงาน รูปภาพ ลงบนกระดาษ ซึ่งสามารถสัมผัสและเก็บรักษาไว้ได้นาน

2.2. จอภาพ

2.2.1. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์ในรูปตัวอักษร ตัวเลข ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ในขณะที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น

2.3. ลำโพง

2.3.1. ลำโพง เป็นอุปกรณ์ที่แสดงผลลัพธ์รูปแบบเสียง ซึ่งส่วนใหญ่จะให้มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์

2.4. หูฟัง

2.4.1. ทำหน้าที่ส่งข้อมูลที่อยู่ในลักษณะของเสียงต่างๆ ให้ผู้ใช้ได้ยิน

3. หน่วยความจำ

3.1. หน่วยความจำหลัก

3.1.1. รอม

3.1.1.1. หน่วยความจำถาวร ที่เราสามารถเขียนหรือลบโปรแกรมต่างๆได้ แต่ก็มี ROM บางชนิดไม่สามารถที่จะลบข้อมูลในรอมได้เหมือนกัน ซึ่งROM เป็นหน่วยความจำที่ไม่ต้องการไฟเลี้ยง แม้ไม่มีไฟเลี้ยงข้อมูลที่อยู่ในรอมก็จะไม่หายหรือถูกลบออกจากหน่วยความจำถาวร

3.1.2. แรม

3.1.2.1. หน่วยความจำที่ใช้เป็นหน่วยความจำหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยความจำประเภทที่อ่าน/เขียน ข้อมูลลงไปได้ตลอดเวลา แต่ถ้าไฟดับหรือปิดเครื่อง ข้อมูลในหน่วยความจำจะหายหมดทันที

3.2. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง

3.2.1. แบบจานแม่เหล็ก

3.2.1.1. เป็นอุปกรณ์สำรองข้อมูลที่เป็นลักษณะของจานแม่เหล็กสำหรับบันทึกข้อมูลไว้ภายใน Disk

3.2.2. แบบแสง

3.2.2.1. เป็นสื่อเก็บข้อมูลสำรอง โดยใช้หลักการทำงานของแสง การจัดการข้อมูลจะคล้ายกับแผ่นจานแม่เหล็ก เช่น CD , DVD

3.2.3. แบบเทป

3.2.3.1. เป็นสื่อเก็บข้อมูลที่สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมากและเข้าถึงข้อมูลแบบเรียงลำดับต่อเนื่องกันไป มีการผลิตขึ้นมาหลากหลายขนาดแตกต่างกันไป เช่น DAT

3.2.4. แบบอื่นๆ

3.2.4.1. เป็นสื่อเก็บข้อมูลแบบใหม่ที่พบได้ทั่วไปในปัจจุบัน มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น Flash Drive, Thumb Drive , Handy Drive เป็นต้น อีกชนิดคือ Memory Card เพื่อใช้เก็บข้อมูลในกล้องดิจิตอลแบบพกพา

4. หน่วยรับข้อมูล

4.1. แป้นพิมพ์

4.1.1. ทำหน้าที่รับคำสั่งและข้อมูล เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผ่านทางปุ่มต่างๆที่อยู่บนแป้นพิมพ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์

4.2. เมาส์

4.2.1. ทำหน้าที่ในการชี้ตำแหน่ง และใช้เลือก ไอคอนต่างๆ ที่อยู่บนหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์

4.3. ไมโครโฟน

4.3.1. ทำหน้าที่รับข้อมูลเสียง หรือ รับเสียงที่เราพูด ออกมาให้เราได้ยินทางลำโพง หรือ หูฟัง

4.4. สแกนเนอร์

4.4.1. เครื่องกราดตรวจ เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลโดยการใช้เทคโนโลยีของการผ่านแสงเพื่อทำการอ่านรหัสสัญลักษณ์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์นำไปประมวลผลต่อไป

4.5. จอสัมผัส

4.5.1. สามารถเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูลเข้า และส่งออกข้อมูลออกในเวลาเดียวกัน จอภาพสามารถรับข้อมูลไปประมวลผลโดยการสัมผัสบนบริเวณจอภาพ

5. หน่วยอื่นๆ

5.1. เคส

5.1.1. กล่องหรือโครงสร้างสำหรับเก็บประกอบอุปกรณ์ต่างๆ คอมพิวเตอร์ไว้ภายในนั้น

5.2. พาวเวอร์ซัพพลาย

5.2.1. เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์

5.3. ฮาร์ดดิสก์

5.3.1. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลหรือเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ และเป็นอุปกรณ์ที่ติดมาพร้อมกันกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์

5.4. เมนบอร์ด

5.4.1. เป็นแผ่นวงจรไฟฟ้าแผ่นใหญ่ที่เอาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญๆ ควบคุม การทำงานของ อุปกรณ์ต่างๆ