ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

1. หน่วยรับข้อมูล

1.1. เม้าส์ ทำหน้าที่ ควบคุมการชี้บนจอคอมพิวเตอร์

1.2. คีย์บอร์ด ทำหน้าที่ คีย์บอร์ด พิมพ์ตัวหนังสือ

1.3. อุปกรณ์รับข้อมูลเสียง ทำหน้าที่ รับข้อมูลเสียงทั้งพูดและเสียงเพลง

1.4. สแกนเนอร์ ทำหน้าที่ นำเข้าข้อมูลเป็นเอกสาร รูปภาพหรือถ่ายภาพ

1.5. ปากกาแสง ทำหน้าที่ จี้ไปบนจอภาพโดยตรงที่ต้องการ

2. หน่วยความจำรอง

2.1. ฮาร์ดดิสก์ ทำหน้าที่ เป็นที่บรรจุข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เก็บโปรแกรมและข้อมูลต่างๆ

2.2. ออปติคัลดิสก์ ทำหน้าที่ เป็นหน่วยความจำสำรองสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าฮาร์ดิสก์ธรรมดา

2.3. ซีดีอาร์ ทำหน้าที่ เป็นหน่วยความจำสำรองที่เขียนข้อมูลลงแผ่นแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

2.4. ซีดีอาร์ดับบลิว ทำหน้าที่ หน่วยความจำที่สามารถเขียนข้อมูลลงแผ่นและสามารถเขียนข้อมูลทับลงไปในแผ่นเดิม

2.5. ดีวีดี ทำหน้าที่ เก็บภาพยนตร์ที่ยาวนานกว่าสองชั่วโมง

3. หน่วยความจำหลัก

3.1. รอม ทำหน้าที่่ เป็นหน่วยความจำที่ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเลี้ยง ถึงแม้ไฟจะดับ ข้อมูลชุดต่างๆ ที่อยู่ข้างในก็จะไม่สูญหายไป

3.2. แรม ทำหน้าที่ เป็นหน่วยที่จำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อไม่ให้งานสูญหายไปได้

4. หน่วยประมวลผลกลาง

4.1. ซีพียู ทำหน้าที่ เป็นตัวควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต่อรวมกับคอมพิวเตอร์

5. หน่วยส่งออกข้อมูล

5.1. จอภาพ ทำหน้าที่การส่งออกของข้อมูลจะปรากฏบนจอภาพ ซึ่งแสดงได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายพิเศษ และยังสามารถแสดงรูปภาพได้ด้วย

5.2. เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก ทำหน้าที่เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้วิธีการพ่นหมึกและผสมสีจากแม่สีสามสีคือแดง เหลืองและน้ำเงิน โดยจะผสมสีให้ได้สีตามความต้องการและพ่นหมึกเพื่อให้ติดบนกระดาษ

5.3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ทำหน้าที่ เป็นเครื่องพิมพ์ที่ให้ความคมชัดและความละเอียดสูงการพิมพ์จะใช้หลักการทางแสง ปกติมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 600 จุดต่อนิ้วเครื่องพิมพ์เลเซอร์จึงเป็นเครื่องพิมพ์ที่เหมาะกับงานพิมพ์ ที่ต้องการคุณภาพพัฒนาการทางเทคโนโลยีทำให้เครื่องพิมพ์ชนิดนี้ได้รับความนิยมสูงขึ้นเพราะเมื่อเทียบประสิทธิภาพ ต่อราคาแล้วเครื่องพิมพ์ชนิดนี้เหมาะที่จะใช้ในสำนักงานแต่ไม่สามารถพิมพ์สำเนากระดาษคาร์บอนได้

5.4. เครื่องพิมพ์แบบจุด ทำหน้าที่เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีหัวยิงเป็นเข็มขนาดเล็ก พุ่งไปชนแผ่นผ้าหมึก เพื่อให้หมึกติดบนกระดาษเป็นจุดเล็กๆ หลายๆ จุดเรียงกันเป็นตัวหนังสือหรือรูปภาพหัวเข็มที่ใช้ยิงไปยังผ้าหมึกมีจำนวนหลายหัว โดยปกติใช้ขนาด 24 หัวเข็ม ซึ่งจัดวางเรียงกันในแนวตั้ง ทำให้ได้ตัวหนังสือที่ละเอียดพอควร

5.5. ลำโพง ทำหน้าที่ลำโพงทำหน้าที่แสดงผลออกมาในรูปแบบเสียง ซึ่งจะทำงานรวมับอุกรณ์การ์ดเสียง (Sound Card) ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ออกมาเป็นสัญญาณเสียงแล้วส่งออกทางลำโพง ส่วนมากใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบมัลติมีเดีย

6. หน่วยอื่นๆ

6.1. เคส ทำหน้าที่ กล่องหรือโครงสร้างสำหรับเก็บประกอบอุปกรณ์ต่างๆ คอมพิวเตอร์ไว้ภายในนั้น ซึ่งขนาดของเคสก็จะแตกต่างกันออกไป แล้วแต่การใช้งานหรือความเหมาะสมในการใช้งานของแต่ละคนรวมทั้งสถานที่เก็บอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยว่ามีขนาดพื้นที่มากน้อยเพียงใด และในตัวเคสก็จะมีในส่วนของพาวเวอร์ซัพพลายติดมาด้วย

6.2. เมนบอร์ด ทำหน้าที่เป็นแผงวงจรหลักที่มีความสำคัญซึ่งมีหน้าที่คอยควบคุมและจัดการให้กับอุปกรณ์ต่างๆทำงานเชื่อมโยงกัน โดยเมนบอร์ดจะรับส่งข้อมูลต่าง ๆจากตัวอุปกรณ์ต่างๆไปยังซีพียู และรับคำสั่งที่ได้รับการประมวลผลจากซีพียู นำไปส่งให้อุปกรณ์นั้นๆเพื่อให้การทำงานต่างๆไม่ติดขัด ประโยชน์ของเมนบอร์ดมีอะไรบ้าง

6.3. สายไฟ ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยกระแสไฟฟ้าจะ เป็นตัวนำพลังงานไฟฟ้าผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟทำด้วยสารที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ เรียกว่าตัวนำไฟฟ้า และตัวนำไฟฟ้าที่ใช้ทำสายไฟเป็นโลหะที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ดี ลวดตัวนำแต่ละชนิดยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ต่างกัน ตัวนำไฟฟ้าที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้มากเรียกว่ามีความนำไฟฟ้ามากหรือมีความต้านทานไฟฟ้าน้อย ลวดตัวนำจะมีความต้านทานไฟฟ้าอยู่ด้วย โดยลวดตัวนำที่มีความต้านทานไฟฟ้ามากจะยอม ให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้น้อย