หน่วยประมวลผลกลาง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หน่วยประมวลผลกลาง by Mind Map: หน่วยประมวลผลกลาง

1. แรม หน้าที่หน่วยความจำที่ใช้เป็นหน่วยความจำหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยความจำประเภทที่อ่าน/เขียน ข้อมูลลงไปได้ตลอดเวลา แต่ถ้าไฟดับหรือปิดเครื่อง ข้อมูลในหน่วยความจำจะหายหมดทันที

2. ซีพียู หน้าที่มีความสำคัญมากที่สุดของระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก CPU จะทำหน้าประมวลผล คำนวณและวิเคราะห์ผลชุดคำสั่งที่ส่งมาจากซอฟแวร์ทุกชนิดในระบบคอมพิวเตอร์ และยังทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งระบบอีกด้วย

3. หน่อยรับข้อมูล

3.1. เม้าส์ หน้าที่ทำหน้าที่ในการชี้ตำแหน่ง และใช้เลือก ไอคอนต่างๆ ที่อยู่บนหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์

3.1.1. ไมโครโฟน หน้าที่น้าที่เปลี่ยนสัญญาณคลื่นเสียงส่งผ่านสายนำสัญญาณไปยังเครื่องขยายเสียง

3.2. คีย์บอร์ด หน้าที่ เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลมาตรฐานลักษณะคล้ายแป้นพิมพ์เครื่องพิมพ์ดีดทั่วไป

3.2.1. อุปกรณ์รับเสียง หน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลเสียงทั้งเสียงพูด เสียงเพลง และเสียงอื่น ๆ จากนั้นอุปกรณ์จะแปลงสัญญาณเสียงที่มนุษย์เข้าใจให้อยู่ในรูปสัญญาณไฟฟ้าที่คอมพิวเตอร์นำไปประมวลผลได้

4. หน่วยความจำรอง

4.1. เเผ่นบันทึก หน้าที่ไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มีเครื่องขับแผ่นบันทึกอย่างน้อยหนึ่งตัว แผ่นบันทึกที่ใช้ ตัวแผ่นบันทึกเป็นแผ่นบางฉาบผิวด้วยสารแม่เหล็กอยู่ในกรอบพลาสติกแข็ง เพื่อป้องกันการขีดข่วน การเก็บข้อมูลจะทำโดยบันทึกลงไปที่ผิวของแผ่น

4.1.1. แผ่นซีดี ใช้ในการเก็บข้อมูลจำนวนมาก การเก็บข้อมูลบนแผ่นซีดีใช้หลักการทางแสง แผ่นซีดีที่อ่านได้อย่างเดียว เรียกกันว่า ซีดีรอม (CD- ROM) ข้อมูลที่บันทึกจะถูกบันทึก

4.1.1.1. ฮาร์ดิสก์ ทำหน้าที่ฮาร์ดิสก์เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่มีความจุสูงมาก การอ่านและเขียนข้อมูลจะกระทำได้เร็วมาก

4.1.2. เทปบันทึกเสียง เทปแม่เหล็กใช้สำหรับเก็บข้อมูลจำนวนมาก มีการจัดเก็บและเรียกค้นข้อมูลแบบเป็นลำดับ เพราะฉะนั้นการเข้าถึงก็จะเป็นแบบการเข้าถึงโดยลำดับ

5. หน่วยส่งออกข้อมูล

5.1. จอภาพ ทำหน้าที่การส่งออกของข้อมูลจะปรากฏบนจอภาพ ซึ่งแสดงได้ทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว

5.1.1. เครื่องพิมพ์ ทำหน้าที่ป็นอุปกรณ์ที่ส่งออกข้อมูลในรูปของการพิมพ์หมึกลงบนกระดาษหรือวัตถุต่างๆ

5.1.1.1. อุปกรณ์ฉายภาพ (Projector) หน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ โดยสามารถรองรับสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นวีซีดี เครื่องเล่นดีวีดี และเครื่องกำเนิดภาพอื่นๆ

5.1.1.1.1. ลำโพง (speaker)ทำหน้าที่ แปลงสัญญาณไฟฟ้าให้แสดงผลในรูปของเสียง เช่น เสียงพูด เสียงเพลง

6. หน่วยความจำหลัก

6.1. รอม หน้าที่รอม ทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำถาวรที่เราสามารถเขียนหรือลบโปรแกรมต่างๆได้ ข้อมูลที่อยู่ในรอมก็จะไม่หายหรือถูกลบออกจากหน่วยความจำถาวร

7. หน่วยประมวลผลกลาง