Community Manager

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Community Manager by Mind Map: Community Manager

1. Terminologie

1.1. Community Manager

1.2. Community gardener

1.3. Facilitator

1.4. tech steward

1.5. community steward

2. Spons

2.1. houd de community in de gaten, thermometer van de algehele "gezondheid" van de community

3. Tuinier

3.1. houd de discussies op het fora in de gaten en zorgt voor de perfecte omstandigheden die kennisproductie mogelijk maken. Reageert waar nodig en stelt zich ook terughoudend op als dat meer gepast is.

4. Cheerleader

4.1. het aanmoedigen van de deelnemers op het platform om kennis met elkaar te delen. Juicht bij goede prestaties. Stuurt op resultaat

5. Congierge

5.1. 1 op 1 ondersteuning bij technische issues in en rond de community. helpt mensen de technologie optimaal te benutten om slimmer te werken

6. Sculptor

6.1. Brengt orde in de chaos van alle social content en creeert hieruit bruikbare producten voor de organisatie door bijvoorbeeld het samenvatten van discussies in een blog. Benadrukt het resultaat en bijdrage aan organisatieresultaat

7. Traffic cop

7.1. Maakt connecties tussen mensen, binnen de community maar ook naar anderen in of buiten de organisatie. Zorgt voor de juiste verbinding om snel resultaat te behalen.

8. Spam warrior

8.1. Bewaakt de gedragscode. Zorgt ervoor dat discussies constructief zijn en blijven. Spreekt mensen persoonlijk aan bij ongewenst gedrag.

9. Mediavore

9.1. Is ook buiten de learning community actief op sociale media en kan relevante discussies/ content elders op het web de community "binnen brengen". Brengt ook nieuwe tools binnen de community als die de kennisproductie kunnen bevorderen.