İlk Yenileşme Dönemi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
İlk Yenileşme Dönemi by Mind Map: İlk Yenileşme Dönemi

1. Tıphane-i Amire ve Cerrahane-i Mamure

2. I.Abdülhamid

2.1. Mühendishane-i Bahri-i Hümayun

2.2. Mühendishane-i Berri-i Hümayun

3. II.Mahmut

3.1. Sivil okullardan yenileşen Mekteb-i Fünün-i Harbiye

3.2. Mızıka-i Hümayun Mektebi

3.3. Mekteb-i Rüşdiye Nezareti

3.4. İlköğretim zorunluluğu getirildi

3.4.1. 1824 fermanı

3.4.2. 114 madde Kanun-i Esasiye

3.5. Batıya ilk öğrencileri gönderdi 150 öğrenci

3.5.1. Askeri okullar ve harbiyedeki okullara öğretmen yetiştirmek

3.5.1.1. Ayrıca tophane baruthane vb. mühendis yetiştirmek

3.5.2. Londra Paris Viana

3.6. Takvimi Vakayı çıkarmıştır

3.6.1. Toplumu eğitmek ve kültürlendirmek

4. İlk defa Batı dilleri (İng,Fr) Programa girmiştir

4.1. Fransızca İngilizce

4.1.1. Yabancı öğretmelerede görevli olabiliyor

4.2. Tercüme Odası Kuruldu

4.2.1. Yabancılar tarafınfan yürütülur 19. yy kadar

4.2.1.1. Batıdaki gelişmeleri takip etme ve yararlanmayı amaçlar

5. Yeniçeri Okulları Kapatılıp Vak-i Hayriye açılmıştır 1826

6. Batiya Öğrenci gönderşldi ilk kez

6.1. 1930

7. Takvim-i Vekayi

7.1. Türkçe ilk gazete

7.2. 1831

7.3. Toplumun eğitim ve Kultür düzeyini etkiledi sürekli yayın

8. Açılan Okullar

8.1. Askeri Okullar

8.1.1. M Bahri-i H.

8.1.2. M. Berri-i H.

8.1.3. Tıphane-i Amire ve Cerrahane-i Mamure

8.1.4. Askeri okular açılarak başlar yenileşme

8.1.5. Mekteb-i Fünûn-ı Harbiye

8.1.6. Mızıka-i Hümâyûn Mektebi

8.2. Sivil Okullar

8.2.1. Rüştiye mektebi

8.2.1.1. Sıbyan ile askeri okul arası

8.2.1.1.1. Sıbyanları askeri okula yetiştirmek

8.2.2. Mekteb-i Ulum-u Edebiye

8.2.2.1. Devlet memuru yetiştiri

8.2.2.1.1. Memurlara kusursuz yazı yazdırmak

8.2.3. Mektebi Maarifi Adliye

8.2.3.1. Sivil Memur yetiştirir

9. Beşiktaş Cemiyeti İlmiyesi

9.1. Bilim adamları ve aydınlar kurmuştur

9.1.1. İlimve batılı düşünürleri öğretiyorlardı

9.2. Batıdan yararalnam ve takip etmeyi amaçlar