Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wdrażanie uczniów do samokształcenia i samodzielnego poszukiwania informacji z wykorzystaniem internetu by Mind Map: Wdrażanie uczniów do samokształcenia i samodzielnego poszukiwania informacji z wykorzystaniem internetu
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wdrażanie uczniów do samokształcenia i samodzielnego poszukiwania informacji z wykorzystaniem internetu

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Wdrażanie uczniów do samokształcenia

Istota i zakres wdrażania do samokształcenia

Źródła samokształcenia w pracach pozalekcyjnych i pozaswzkolnych

Samodzielne poszukiwanie informacji z wykorzystaniem internetu, sprawozdanie z badań

Wstęp

Metodologiczne podstawy badań własnych

Przedmiot i cele badań

Problemy i hipotezy badawcze

Przebieg badań i ogólna charakterystyka badanych

Metody i narzędzia zastosowane w badaniach

Teoretyczne podstawy kształcenia i samokształcenia. Analiza literatury

Pojęcie kształcenia

Metody samodzielnego uczenia się

Samouctwo jako proces oświatowy

Wnioski