Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Wdrażanie uczniów do samokształcenia i samodzielnego poszukiwania informacji z wykorzystaniem internetu by Mind Map: Wdrażanie uczniów do samokształcenia i samodzielnego poszukiwania informacji z wykorzystaniem internetu
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wdrażanie uczniów do samokształcenia i samodzielnego poszukiwania informacji z wykorzystaniem internetu

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Wdrażanie uczniów do samokształcenia

Istota i zakres wdrażania do samokształcenia

Źródła samokształcenia w pracach pozalekcyjnych i pozaswzkolnych

Samodzielne poszukiwanie informacji z wykorzystaniem internetu, sprawozdanie z badań

Wstęp

Metodologiczne podstawy badań własnych

Przedmiot i cele badań

Problemy i hipotezy badawcze

Przebieg badań i ogólna charakterystyka badanych

Metody i narzędzia zastosowane w badaniach

Teoretyczne podstawy kształcenia i samokształcenia. Analiza literatury

Pojęcie kształcenia

Metody samodzielnego uczenia się

ENTER to add siblings

DEL to delete

Samouctwo jako proces oświatowy

Wnioski