е-уџбеник

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
е-уџбеник by Mind Map: е-уџбеник

1. повратна информација

1.1. вредновање рада ученика

1.2. анализа одговора ученика

1.3. помоћ

1.4. усмеравање даљег рада

2. интерактивност

2.1. ученик у центру

2.1.1. самостално учење

2.1.2. саморегулација

2.1.3. активан рад

2.2. диференцирање садржаја

2.2.1. интересовања

2.2.2. знања и способности

3. мултимедија

3.1. боље разумевање

3.2. мотивација

3.3. забавно

3.4. очигледост, визуелизација

3.5. уштеда времена

3.6. деконцентрација

4. флексибилност

4.1. манипулисање садржајем

4.1.1. претраживање

4.1.2. додавање, брисање, мењање

4.1.3. обележавање, белешке

4.1.4. конверзија

5. хипертекст.структура

5.1. интегративни приступ

5.2. додатни материјали

5.3. истраживачко учење

5.4. отежана оријентација

5.5. удаљавање од теме

6. остало

6.1. лако ажурирање

6.2. огромна меморија

6.3. нема физичког оптерећења

6.4. мобилност, доступност

7. ограничења

7.1. читање са екрана

7.2. интеракција ученик-наставник

7.3. зависност од технологије

7.4. виртелни доживљај