Θαλάσσιο οικοσύστημα

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Θαλάσσιο οικοσύστημα by Mind Map: Θαλάσσιο οικοσύστημα

1. θαλάσσια χλωρίδα

1.1. φαιοφύκος

1.2. χλωροφύκος

2. θαλάσσια πανίδα

2.1. σπόγγοι

3. ψάρια

3.1. πέστροφα

3.2. χελιδονόψαρο

3.3. σάργος

3.4. γαύρος

4. μαλάκια

4.1. χταπόδι

4.2. σουπιά

4.3. καλαμάρι

5. κνιδόζωα

5.1. θαλάσσια ανεμόνη

6. καρκινοειδή

6.1. αστακός

6.2. κάβουρας