M5 Programmeren

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
M5 Programmeren by Mind Map: M5 Programmeren

1. H1

1.1. Lagere programmeertalen:

1.1.1. Machinecode

1.1.1.1. Binaire vorm = 0 en 1

1.1.2. Assembleertaal

1.1.2.1. Lettercodes

1.1.2.1.1. Assembleerprogramma zet lettercode om in machinecode

1.2. Hogere programmeertalen

1.2.1. Procedurele talen > d.m.v. stapsgewijze regels

1.2.1.1. Compiler = vertaalprogramma dat de programmaregelsomzet in machine-instructies

1.2.1.1.1. C

1.3. Vierde generatietalen

1.3.1. Probleemgericht

1.3.2. Hulpmiddelen = tools

1.3.2.1. Schermgenerator

1.3.2.2. Rapportgeneratoren

1.3.2.3. Macro's

1.4. Objectgeoriënteerde talen

1.4.1. Gegevens als kern --> Object

1.4.1.1. Gegevens + bijbehorende instructies

1.4.1.1.1. C++

1.4.1.1.2. Java

1.4.1.1.3. Delphi

1.4.1.1.4. Visual Basic.NET = programmeertaal van Microsoft

1.4.2. Objecten

1.4.3. Klassen

1.4.4. Methoden

1.4.5. Inkapseling

1.4.6. Overerving

1.5. Programmeertalen voor het web

1.5.1. Client/server-model

1.5.1.1. Client-sided > uitgevoerd op computer

1.5.1.1.1. Opmaaktalen

1.5.1.1.2. Scriptingtalen

1.5.1.2. Server-sided > uitgevoerd op server

1.5.1.2.1. PHP

1.5.1.2.2. ASP

1.5.1.2.3. JSP

1.5.1.2.4. Coldfusion