Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

M5 Programmeren by Mind Map: M5 Programmeren
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

M5 Programmeren

H1

Lagere programmeertalen:

Machinecode, Binaire vorm = 0 en 1

Assembleertaal, Lettercodes, Assembleerprogramma zet lettercode om in machinecode

Hogere programmeertalen

Procedurele talen > d.m.v. stapsgewijze regels, Compiler = vertaalprogramma dat de programmaregelsomzet in machine-instructies, C

Vierde generatietalen

Probleemgericht

Hulpmiddelen = tools, Schermgenerator, Rapportgeneratoren, Macro's

Objectgeoriënteerde talen

Gegevens als kern --> Object, Gegevens + bijbehorende instructies, C++, Java, JDK = bibliotheek van programmacomponenten, JVM = vertaler die bytecode omzet naar een machinetaal, Delphi, IDE =, Tekst opmaken, Programma compileren, Programma laten uitvoeren, Debuggen = fouten uit programma halen, Visual Basic.NET = programmeertaal van Microsoft, VBA = vereenvoudigde versie

Objecten

Klassen

Methoden

Inkapseling

Overerving

Programmeertalen voor het web

Client/server-model, Client-sided > uitgevoerd op computer, Opmaaktalen, HTML, Scriptingtalen, JavaScript, Server-sided > uitgevoerd op server, PHP, ASP, JSP, Coldfusion