Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

PRZEMOC by Mind Map: PRZEMOC
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

PRZEMOC

PRZYCZYNY

Socjologiczne

normy społeczne i kulturowe

Relacyjne

Społeczne

dotyczące związków i relacji z innymi

zaludnienie

bezrobocie

lokalna przestępczość

Indywidualne

biologiczne

związane z historią życia, doświadczenia agresywne

nieprawidłowości psychiczne i osobowościowe

SKUTKI

Fizyczne

okaleczenia

zranienia

uszkodzenia ciała

śmierć

Psychiczne

regresja

agresja

blokada czynności psychomotorycznych

zaburzenia nerwicowe

deprywacja

izolacja

labilne emocje

RODZAJE

Interpersonalna

wśród osób spokrewnionych

wśród osób niespokrewnionych

Autoagresja

zachowania samobójcze

samouszkodzenia

Grupowa

wśród członków grupy

nakierowana na członków innych grup

Fizyczna

bicie

kopanie

okaleczanie

Seksualna

gwałt

molestowanie

Psychiczna

werbalna

symboliczna

ekonomiczna

strukturalna