Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PRZEMOC by Mind Map: PRZEMOC

1. PRZYCZYNY

1.1. Socjologiczne

1.1.1. normy społeczne i kulturowe

1.2. Relacyjne

1.3. Społeczne

1.3.1. dotyczące związków i relacji z innymi

1.3.2. zaludnienie

1.3.3. bezrobocie

1.3.4. lokalna przestępczość

1.4. Indywidualne

1.4.1. biologiczne

1.4.2. związane z historią życia, doświadczenia agresywne

1.4.3. nieprawidłowości psychiczne i osobowościowe

2. RODZAJE

2.1. Interpersonalna

2.1.1. wśród osób spokrewnionych

2.1.2. wśród osób niespokrewnionych

2.2. Autoagresja

2.2.1. zachowania samobójcze

2.2.2. samouszkodzenia

2.3. Grupowa

2.3.1. wśród członków grupy

2.3.2. nakierowana na członków innych grup

2.4. Fizyczna

2.4.1. bicie

2.4.2. kopanie

2.4.3. okaleczanie

2.5. Seksualna

2.5.1. gwałt

2.5.2. molestowanie

2.6. Psychiczna

2.6.1. werbalna

2.6.2. symboliczna

2.6.3. ekonomiczna

2.6.4. strukturalna

3. SKUTKI

3.1. Fizyczne

3.1.1. okaleczenia

3.1.2. zranienia

3.1.3. uszkodzenia ciała

3.1.4. śmierć

3.2. Psychiczne

3.2.1. regresja

3.2.2. agresja

3.2.3. blokada czynności psychomotorycznych

3.2.4. zaburzenia nerwicowe

3.2.5. deprywacja

3.2.6. izolacja

3.2.7. labilne emocje