Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

PRZEMOC by Mind Map: PRZEMOC
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

PRZEMOC

PRZYCZYNY

Socjologiczne

Relacyjne

Społeczne

Indywidualne

SKUTKI

Fizyczne

Psychiczne

RODZAJE

Interpersonalna

Autoagresja

Grupowa

Fizyczna

Seksualna

Psychiczna