DYSLEKSJA

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DYSLEKSJA by Mind Map: DYSLEKSJA

1. Typy dysleksji:

1.1. wzrokowa

1.2. słuchowa

1.3. integracyjna

1.4. mieszana

1.5. wizualna

2. Przyczyny:

2.1. genetyczne

2.2. neurofizjologiczne

2.3. nieprawidłowy rozwój mózgu

2.4. zaburzenia percepcyjno- motoryczne

2.5. trauma

2.6. niedojrzałość CNU

2.7. specyficzne zdolności percepcyjne

3. Odmiany:

3.1. dysortografia

3.2. dysgrafia

3.3. dyskalkulia

3.4. dysfonia

4. Objawy:

4.1. grupa ryzyka

4.2. trudności w pisaniu

4.3. trudności w czytaniu

4.4. trudności w nauce innych przedmiotów