Klasyfikacja środków dydaktycznych

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Klasyfikacja środków dydaktycznych by Mind Map: Klasyfikacja środków dydaktycznych

1. Pomoce dydaktyczne

1.1. Przestrzenne

1.1.1. statyczne, np. modele

1.1.2. ruchowe, np. eksponaty rzeczywiste

1.2. Płaszczyznowe

1.2.1. graficzne, np. mapy, wykresy

1.2.2. obrazkowe, np. fotografie, ilustracje

1.2.3. książkowe, np. podręczniki

2. Materiały dydaktyczne

2.1. wzrokowe, np. foliogramy

2.2. słuchowe, np. płyty kompaktowe

2.3. wzrokowo - słuchowe, np. taśmy magnetowidowe

3. Techniczne środki kształcenia

3.1. wizualne, np. rzutnik pisma

3.2. audytywne, np. magnetofon

3.3. audiowizualne, np. projektor filmowy

3.4. automatyzujące proces kształcenia

3.4.1. maszyny dydaktyczne, np. egzaminator

3.4.2. specjalne, np. komputer

4. Pedagogiczne środki pracy

4.1. maszyny

4.2. urządzenia

4.3. narzędzia

4.4. przyrządy

4.5. ogólnego przeznaczenia, np. piłka do gry na zajęciach WF-u