Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Klasyfikacja środków dydaktycznych by Mind Map: Klasyfikacja środków dydaktycznych
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Klasyfikacja środków dydaktycznych

Pomoce dydaktyczne

Przestrzenne

Płaszczyznowe

Materiały dydaktyczne

wzrokowe, np. foliogramy

słuchowe, np. płyty kompaktowe

wzrokowo - słuchowe, np. taśmy magnetowidowe

Techniczne środki kształcenia

wizualne, np. rzutnik pisma

audytywne, np. magnetofon

audiowizualne, np. projektor filmowy

automatyzujące proces kształcenia

Pedagogiczne środki pracy

maszyny

urządzenia

narzędzia

przyrządy

ogólnego przeznaczenia, np. piłka do gry na zajęciach WF-u