PRZEMOC

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PRZEMOC by Mind Map: PRZEMOC

1. Aspekty prawne

1.1. organy państwa

1.1.1. Sejm

1.1.2. Sąd

1.1.3. inne

2. Cyberprzemoc

2.1. wulgarne e-maile i SMS'y

2.2. kłótnie internetowe

2.3. publikacja ośmieszających informacji

2.4. podszywanie się pod inną osobę

2.5. New node

3. Parlamentarna

3.1. kontrowersyjne tematy

3.2. pełne napięcia głosowania

4. Agresja

4.1. wroga

4.2. instrumentalna

4.3. prospołeczna

4.4. indukowana

5. Zapobieganie

5.1. uczenie tolerancji

5.2. poczucie empatii

5.3. aktywność ruchowa

6. Zjawiska

6.1. przemoc fizyczna

6.1.1. gwałt

6.1.2. eksmisja

6.1.3. areszt

6.1.4. pobicie

6.2. przemoc psychiczna

6.2.1. groźba

6.2.2. molestowanie psychiczne

6.2.3. inwektywa

7. w rodzinie

7.1. art. 207&1 Kodeksu Karnego

7.2. intencjonalna

7.3. siły są nierównomierne

7.4. narusza prawa i dobra osobiste

7.5. powoduje cierpienie i ból

8. W szkole

8.1. wyzwiska

8.2. obrażanie

8.3. kradzież

8.4. bójki

8.5. poniżanie

9. Strategie przeciw przemocy

9.1. rozmowy ze sprawcami

9.2. pozyskiwanie obietnic poprawy

9.3. straszenie sprawców

9.4. ukrywanie się przed sprawcą

9.5. walka obronna