Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Przemoc by Mind Map: Przemoc

1. Definicja

1.1. wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby bez jej przyzwolenia, przy czym wyróżnia się dwa zjawiska: przemoc fizyczną i przemoc psychiczną.

1.1.1. New node

2. Rodzaje

2.1. fizyczna

2.1.1. kopanie

2.1.2. bicie pięścią

2.1.3. popychanie

2.1.4. policzkowanie

2.1.5. szarpanie

2.1.6. duszenie

2.2. psychiczna

2.2.1. narzucanie własnego zdania

2.2.2. brak szacunku

2.2.3. poniżenie

2.2.4. izolacja społeczna

2.3. werbalna

2.3.1. wyzwiska

2.3.2. obrażanie

2.3.3. groźby

2.4. seksualna

2.4.1. molestowanie

2.4.2. gwałt

2.4.3. macanie

2.5. cyberprzemoc

2.5.1. listy z pogróżkami

2.5.2. wulgarne sms'y i e-maile

3. Formy

3.1. w rodzine

3.2. w szkole

3.2.1. New node

3.3. w pracy

3.4. wobec dzieci

4. Przyczyny

4.1. grupa rówieśnicza

4.2. media

4.3. problemy rodzinne

4.4. problemy w szkole

5. Teorie

5.1. teoria instynktów

5.2. teoria frustracji

5.3. teoria społecznego uczenia się

6. Skutki

6.1. Dla ofiary przemocy

6.1.1. nieprawidłowy rozwój fizyczny

6.1.1.1. New node

6.1.2. nieprawidłowy rozwój psychiczny

6.1.3. zaburzenia w rozwoju seksualnym

6.1.4. zaburzenia w rozwoju emocjonlanym

6.1.5. uszkodzenie ciała

6.1.6. obniżenie poziomu empatii

6.1.6.1. New node

6.1.7. depresja

6.1.8. zachowania agresywne

6.2. Dla osoby stosującej przemoc

6.2.1. złe relacje z rodziną

6.2.2. konflikt z prawem

6.2.3. sankcje

7. Geneza

7.1. pochodzi od człowieka

7.2. zależy od osobowości

7.3. przedmiotowe traktowanie ucznia

8. Formy pomocy

8.1. Instytucjonalne

8.2. Grupowe