Nauczyciel - Pedeutologia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nauczyciel - Pedeutologia by Mind Map: Nauczyciel - Pedeutologia

1. życiowego ukierunkowana młodzieży

2. Podejście „humanistyczne”

3. Co robi

3.1. wychowywuje

3.2. naucza

3.3. kształci

3.4. rozwija

4. Funkcje nauczyciela

4.1. dydaktyczna

4.2. wychowawcza

4.3. opiekuńcza

4.4. środowiskowa

4.5. badawcza

5. Relacje

5.1. nauczyciel - nauczyciel

5.2. nauczyciel - uczeń

5.3. nauczyciel - grupa (klasa, gr. szkolna)

5.4. nauczyciel - rodzice ucznia

5.5. nauczyciel - władze szkoły

5.6. nauczyciel - środ. lokalne

5.7. nauczyciel - kościół

5.8. nauczyciel - personel szkolny

6. Cechy nauczyciela (wybrane)

6.1. Pożądane

6.1.1. komunikatywny

6.1.2. miłość do dzieci

6.1.3. charyzmatyczny

6.1.4. cierpliwy

6.1.5. posiadający bogatą wiedzę

6.1.6. otwarty

6.2. Niepożądane

6.2.1. niesprawiedliwy

6.2.2. lekceważący

6.2.3. stronniczy

6.2.4. agresywny

6.2.5. niekompetentny

6.2.6. złośliwy

7. Twórcy koncepcji o nauczycielu

7.1. J. Gordon

7.2. M. Ochmański

7.3. C. Rogers i A. Maslow

7.4. G.I. Hickey

7.5. M. Łobocki

7.6. J. Kuźma

7.7. H. Kwiatkowska

7.8. E. Mounier

8. Style kierowania klasą

8.1. Autokrata

8.1.1. surowy autokrata

8.1.2. życzliwy autokrata

8.2. Demokrata

8.3. Liberał

9. Postawy wobec uczniów

9.1. Podejście „nadawczo – opiekuńcze”

10. Trzy układy związków wg. Zaborowskiego

10.1. Wzajemnej życzliwosci

10.2. Konfliktowy

10.3. Neutralny