Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Nauczyciel - Pedeutologia by Mind Map: Nauczyciel - Pedeutologia
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Nauczyciel - Pedeutologia

życiowego ukierunkowana młodzieży

Podejście „humanistyczne”

Co robi

Nauczyciel ma za zadanie

wychowywuje

naucza

kształci

rozwija

Funkcje nauczyciela

dydaktyczna

wychowawcza

opiekuńcza

środowiskowa

badawcza

Relacje

nauczyciel - nauczyciel

nauczyciel - uczeń

nauczyciel - grupa (klasa, gr. szkolna)

nauczyciel - rodzice ucznia

nauczyciel - władze szkoły

nauczyciel - środ. lokalne

nauczyciel - kościół

nauczyciel - personel szkolny

Cechy nauczyciela (wybrane)

Pożądane

komunikatywny

miłość do dzieci

charyzmatyczny

cierpliwy

posiadający bogatą wiedzę

otwarty

Niepożądane

niesprawiedliwy

lekceważący

stronniczy

agresywny

niekompetentny

złośliwy

Twórcy koncepcji o nauczycielu

J. Gordon

M. Ochmański

C. Rogers i A. Maslow

G.I. Hickey

M. Łobocki

J. Kuźma

H. Kwiatkowska

E. Mounier

Style kierowania klasą

Autokrata

surowy autokrata

życzliwy autokrata

Demokrata

Liberał

Postawy wobec uczniów

Podejście „nadawczo – opiekuńcze”

Trzy układy związków wg. Zaborowskiego

Wzajemnej życzliwosci

Konfliktowy

Neutralny