Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Nauczyciel - Pedeutologia by Mind Map: Nauczyciel - Pedeutologia
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Nauczyciel - Pedeutologia

życiowego ukierunkowana młodzieży

Podejście „humanistyczne”

Co robi

Nauczyciel ma za zadanie

wychowywuje

naucza

kształci

rozwija

Funkcje nauczyciela

dydaktyczna

wychowawcza

opiekuńcza

środowiskowa

badawcza

Relacje

nauczyciel - nauczyciel

nauczyciel - uczeń

nauczyciel - grupa (klasa, gr. szkolna)

nauczyciel - rodzice ucznia

nauczyciel - władze szkoły

nauczyciel - środ. lokalne

nauczyciel - kościół

nauczyciel - personel szkolny

Cechy nauczyciela (wybrane)

Pożądane

Niepożądane

Twórcy koncepcji o nauczycielu

J. Gordon

M. Ochmański

C. Rogers i A. Maslow

G.I. Hickey

M. Łobocki

J. Kuźma

H. Kwiatkowska

E. Mounier

Style kierowania klasą

Autokrata

Demokrata

Liberał

Postawy wobec uczniów

Podejście „nadawczo – opiekuńcze”

Trzy układy związków wg. Zaborowskiego

Wzajemnej życzliwosci

Konfliktowy

Neutralny