Nauczyciel - Pedeutologia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nauczyciel - Pedeutologia by Mind Map: Nauczyciel - Pedeutologia

1. życiowego ukierunkowana młodzieży

2. Funkcje nauczyciela

2.1. dydaktyczna

2.2. wychowawcza

2.3. opiekuńcza

2.4. środowiskowa

2.5. badawcza

3. Cechy nauczyciela (wybrane)

3.1. Pożądane

3.1.1. komunikatywny

3.1.2. miłość do dzieci

3.1.3. charyzmatyczny

3.1.4. cierpliwy

3.1.5. posiadający bogatą wiedzę

3.1.6. otwarty

3.2. Niepożądane

3.2.1. niesprawiedliwy

3.2.2. lekceważący

3.2.3. stronniczy

3.2.4. agresywny

3.2.5. niekompetentny

3.2.6. złośliwy

4. Style kierowania klasą

4.1. Autokrata

4.1.1. surowy autokrata

4.1.2. życzliwy autokrata

4.2. Demokrata

4.3. Liberał

5. Trzy układy związków wg. Zaborowskiego

5.1. Wzajemnej życzliwosci

5.2. Konfliktowy

5.3. Neutralny

6. Podejście „humanistyczne”

7. Co robi

7.1. wychowywuje

7.2. naucza

7.3. kształci

7.4. rozwija

8. Relacje

8.1. nauczyciel - nauczyciel

8.2. nauczyciel - uczeń

8.3. nauczyciel - grupa (klasa, gr. szkolna)

8.4. nauczyciel - rodzice ucznia

8.5. nauczyciel - władze szkoły

8.6. nauczyciel - środ. lokalne

8.7. nauczyciel - kościół

8.8. nauczyciel - personel szkolny

9. Twórcy koncepcji o nauczycielu

9.1. J. Gordon

9.2. M. Ochmański

9.3. C. Rogers i A. Maslow

9.4. G.I. Hickey

9.5. M. Łobocki

9.6. J. Kuźma

9.7. H. Kwiatkowska

9.8. E. Mounier

10. Postawy wobec uczniów

10.1. Podejście „nadawczo – opiekuńcze”